פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
28/10/2010 Doillon [fr] הגייה Doillon 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
28/10/2010 doctoresse [fr] הגייה doctoresse 0 הצבעות
28/10/2010 doigté [fr] הגייה doigté 0 הצבעות
28/10/2010 doctrines [fr] הגייה doctrines 0 הצבעות
28/10/2010 doive [fr] הגייה doive 0 הצבעות
28/10/2010 divisée [fr] הגייה divisée 0 הצבעות
28/10/2010 divisé [fr] הגייה divisé 0 הצבעות
28/10/2010 distribués [fr] הגייה distribués 0 הצבעות
28/10/2010 distribuées [fr] הגייה distribuées 0 הצבעות
28/10/2010 diversifiées [fr] הגייה diversifiées 0 הצבעות
28/10/2010 distribuée [fr] הגייה distribuée 0 הצבעות
28/10/2010 distribué [fr] הגייה distribué 0 הצבעות
28/10/2010 dividendes [fr] הגייה dividendes 0 הצבעות
28/10/2010 diversité [fr] הגייה diversité 0 הצבעות
28/10/2010 distribuant [fr] הגייה distribuant 0 הצבעות
28/10/2010 divisions [fr] הגייה divisions 0 הצבעות
28/10/2010 distorsions [fr] הגייה distorsions 0 הצבעות
28/10/2010 distinguer de [fr] הגייה distinguer de 0 הצבעות
28/10/2010 écoutant [fr] הגייה écoutant 0 הצבעות
28/10/2010 écoulée [fr] הגייה écoulée 0 הצבעות
28/10/2010 Düsseldorf [fr] הגייה Düsseldorf 0 הצבעות
28/10/2010 économiseur [fr] הגייה économiseur 0 הצבעות
28/10/2010 distinguent [fr] הגייה distinguent 0 הצבעות
28/10/2010 économiser [fr] הגייה économiser 0 הצבעות
28/10/2010 écosser [fr] הגייה écosser 0 הצבעות
28/10/2010 économistes [fr] הגייה économistes 0 הצבעות
28/10/2010 économiques [fr] הגייה économiques 0 הצבעות
28/10/2010 écologiques [fr] הגייה écologiques 0 הצבעות
28/10/2010 écologistes [fr] הגייה écologistes 0 הצבעות
28/10/2010 économies [fr] הגייה économies 0 הצבעות