פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
13/08/2012 Seelenfriede [de] הגייה Seelenfriede 0 הצבעות
13/08/2012 Schweißung [de] הגייה Schweißung 0 הצבעות
13/08/2012 Topfgabel [de] הגייה Topfgabel 0 הצבעות
13/08/2012 Warägerstamm [de] הגייה Warägerstamm 0 הצבעות
13/08/2012 Trockner [de] הגייה Trockner 0 הצבעות
13/08/2012 Versorgungsstelle [de] הגייה Versorgungsstelle 0 הצבעות
13/08/2012 Unterkapitel [de] הגייה Unterkapitel 0 הצבעות
13/08/2012 Vorsitzführung [de] הגייה Vorsitzführung 0 הצבעות
13/08/2012 Vielfraß [de] הגייה Vielfraß 0 הצבעות
13/08/2012 Sinngedicht [de] הגייה Sinngedicht 0 הצבעות
13/08/2012 Trödler [de] הגייה Trödler 0 הצבעות
13/08/2012 sultanat [de] הגייה sultanat 0 הצבעות
13/08/2012 Schöpfkelle [de] הגייה Schöpfkelle 0 הצבעות
13/08/2012 Schwächung [de] הגייה Schwächung 0 הצבעות
13/08/2012 Schwärmerei [de] הגייה Schwärmerei 0 הצבעות
13/08/2012 Waagestück [de] הגייה Waagestück 0 הצבעות
13/08/2012 Schleifer [de] הגייה Schleifer 0 הצבעות
13/08/2012 Schimpferei [de] הגייה Schimpferei 0 הצבעות
13/08/2012 Schneewiesel [de] הגייה Schneewiesel 0 הצבעות
13/08/2012 Spaßmacher [de] הגייה Spaßmacher 0 הצבעות
13/08/2012 Verschmitztheit [de] הגייה Verschmitztheit 0 הצבעות
13/08/2012 salmiak [de] הגייה salmiak 0 הצבעות
13/08/2012 Tintenfaß [de] הגייה Tintenfaß 0 הצבעות
13/08/2012 Wiesbaum [de] הגייה Wiesbaum 0 הצבעות
13/08/2012 Schnittrest [de] הגייה Schnittrest 0 הצבעות
13/08/2012 Taxometer [de] הגייה Taxometer 0 הצבעות
13/08/2012 Vorherbestimmung [de] הגייה Vorherbestimmung 0 הצבעות
13/08/2012 Siebengestirn [de] הגייה Siebengestirn 0 הצבעות
13/08/2012 Unartigkeit [de] הגייה Unartigkeit 0 הצבעות
13/08/2012 Windung [de] הגייה Windung 0 הצבעות