פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
25/01/2010 watter [af] הגייה watter 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2010 waterval [af] הגייה waterval 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2010 waskamer [af] הגייה waskamer 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2010 wat vir 'n [af] הגייה wat vir 'n 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2010 Wat is jou naam? [af] הגייה Wat is jou naam? 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2010 wasbeer [af] הגייה wasbeer 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
10/01/2010 Maandag [af] הגייה Maandag 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
10/01/2010 Vrydag [af] הגייה Vrydag 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
10/01/2010 Sondag [af] הגייה Sondag 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
10/01/2010 hond [af] הגייה hond 1 הצבעות
05/01/2010 Ek kom van ... [af] הגייה Ek kom van ... 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/01/2010 elektrisiteit [af] הגייה elektrisiteit 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/01/2010 Engels [af] הגייה Engels 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/01/2010 formeel [af] הגייה formeel 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/01/2010 forel [af] הגייה forel 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/01/2010 fooitjie [af] הגייה fooitjie 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/01/2010 fluks [af] הגייה fluks 0 הצבעות
05/01/2010 fluit [af] הגייה fluit 0 הצבעות
05/01/2010 flou word [af] הגייה flou word 0 הצבעות
05/01/2010 geheim [af] הגייה geheim 0 הצבעות
05/01/2010 geen [af] הגייה geen 0 הצבעות
05/01/2010 geel [af] הגייה geel 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/01/2010 gereed [af] הגייה gereed 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/01/2010 gooi [af] הגייה gooi 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/01/2010 goeie [af] הגייה goeie 1 הצבעות
05/01/2010 goedkeur [af] הגייה goedkeur 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/01/2010 godsdienstig [af] הגייה godsdienstig 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/01/2010 godsdiens [af] הגייה godsdiens 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/01/2010 goud [af] הגייה goud 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/01/2010 graad [af] הגייה graad 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר