פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
30/09/2012 幼年 [zh] הגייה 幼年 0 הצבעות
03/06/2012 喹諾酮 [zh] הגייה 喹諾酮 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 嘂 0 הצבעות
02/06/2012 嗣国 [zh] הגייה 嗣国 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 喻 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 嘁 0 הצבעות
02/06/2012 含油岩 [zh] הגייה 含油岩 0 הצבעות
02/06/2012 周禮 [zh] הגייה 周禮 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 嘎 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 嘏 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 嘐 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 嘒 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 嘓 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 呕 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 嘖 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 啧 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 嘗 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 嘛 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 嘜 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 唛 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 嘣 0 הצבעות
02/06/2012 嘉黎 [zh] הגייה 嘉黎 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 嘮 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 嘸 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 呒 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 噀 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 噂 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 噌 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 噍 0 הצבעות
02/06/2012 [zh] הגייה 噘 0 הצבעות