משתמש:

Covarrubias

עורך פורבו

הרשמה להגיות של Covarrubias

פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
19/09/2020 ἰθεῖαι [grc] הגייה ἰθεῖαι 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθεῖαν [grc] הגייה ἰθεῖαν 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθείᾳ [grc] הגייה ἰθείᾳ 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθείας [grc] הגייה ἰθείας 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθύντερε [grc] הגייה ἰθύντερε 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθύντερον [grc] הגייה ἰθύντερον 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθυντέρῳ [grc] הגייה ἰθυντέρῳ 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθυντέρου [grc] הגייה ἰθυντέρου 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθύντερος [grc] הגייה ἰθύντερος 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθυντέρους [grc] הגייה ἰθυντέρους 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθυντέροις [grc] הגייה ἰθυντέροις 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθυντέρων [grc] הגייה ἰθυντέρων 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθύντεροι [grc] הגייה ἰθύντεροι 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθυντέραις [grc] הגייה ἰθυντέραις 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθύντεραι [grc] הגייה ἰθύντεραι 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθυντέραν [grc] הגייה ἰθυντέραν 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθυντέρᾳ [grc] הגייה ἰθυντέρᾳ 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθυντέρας [grc] הגייה ἰθυντέρας 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθυντέρα [grc] הגייה ἰθυντέρα 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθύντερα [grc] הגייה ἰθύντερα 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθυτάτῳ [grc] הגייה ἰθυτάτῳ 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθυντάτῳ [grc] הגייה ἰθυντάτῳ 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθυτάτου [grc] הגייה ἰθυτάτου 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθυντάτου [grc] הגייה ἰθυντάτου 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθύτατος [grc] הגייה ἰθύτατος 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθύντατος [grc] הגייה ἰθύντατος 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθυντάτους [grc] הגייה ἰθυντάτους 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθυτάτοις [grc] הגייה ἰθυτάτοις 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθυντάτων [grc] הגייה ἰθυντάτων 0 הצבעות
19/09/2020 ἰθυντάτοις [grc] הגייה ἰθυντάτοις 0 הצבעות