משתמש:

Covarrubias

עורך פורבו

הרשמה להגיות של Covarrubias

פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הגייה מידע
01/12/2019 μακαρισθείησαν [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρισθεῖεν [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρισθήσοιτο [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρισθησοίμεθα [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρισθήσοισθε [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρισθήσοιντο [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρισθησοίμην [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρισθήσοιο [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαριζοίμην [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρίζοιο [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρίζοιτο [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαριζοίμεθα [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρίζοισθε [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρίζοιντο [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μεμακαρισμένος ὦ [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μεμακαρισμένος ᾖς [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μεμακαρισμένος ᾖ [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μεμακαρισμένοι ὦμεν [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μεμακαρισμένοι ἦτε [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μεμακαρισμένοι ὦσι [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μεμακαρισμένοι ὦσιν [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρισθῆτε [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρισθῶσι [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρισθῶσιν [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρισθῶ [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρισθῇς [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρισθῇ [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρισθῶμεν [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρίζωμαι [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה
01/12/2019 μακαρίζηται [grc] בהמתנה להגייה בהמתנה להגייה