פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
28/12/2011 James [en] הגייה James 1 הצבעות
11/06/2009 trichordate [en] הגייה trichordate 0 הצבעות
08/05/2009 shite [en] הגייה shite 1 הצבעות
08/05/2009 passing [en] הגייה passing 1 הצבעות
08/05/2009 defeat [en] הגייה defeat 2 הצבעות
08/05/2009 entrapment [en] הגייה entrapment 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
08/05/2009 heartburn [en] הגייה heartburn 1 הצבעות
08/05/2009 heartache [en] הגייה heartache 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
06/05/2009 presbycusis [en] הגייה presbycusis 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
06/05/2009 bastard [en] הגייה bastard 2 הצבעות
06/05/2009 dicotyledon [en] הגייה dicotyledon 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
06/05/2009 reprehensible [en] הגייה reprehensible 2 הצבעות
06/05/2009 emanating [en] הגייה emanating 1 הצבעות
06/05/2009 discography [en] הגייה discography 0 הצבעות
06/05/2009 considering [en] הגייה considering 0 הצבעות
06/05/2009 accusatory [en] הגייה accusatory 0 הצבעות
06/05/2009 replica [en] הגייה replica 0 הצבעות
06/05/2009 trowel [en] הגייה trowel 1 הצבעות
06/05/2009 preserve [en] הגייה preserve 0 הצבעות
06/05/2009 reconstruction [en] הגייה reconstruction 0 הצבעות
06/05/2009 rehabilitation [en] הגייה rehabilitation 0 הצבעות
06/05/2009 restoration [en] הגייה restoration 0 הצבעות
06/05/2009 conservation [en] הגייה conservation 0 הצבעות
06/05/2009 preservation [en] הגייה preservation 0 הצבעות
06/05/2009 junk [en] הגייה junk 3 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
06/05/2009 impeccable [en] הגייה impeccable 1 הצבעות
06/05/2009 insufferable [en] הגייה insufferable 0 הצבעות
06/05/2009 curd [en] הגייה curd 0 הצבעות
06/05/2009 exterminate [en] הגייה exterminate 1 הצבעות
06/05/2009 TARDIS [en] הגייה TARDIS 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר