פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
27/01/2010 weaning [en] הגייה weaning 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
27/01/2010 sebaceous [en] הגייה sebaceous 0 הצבעות
27/01/2010 piloerector [en] הגייה piloerector 0 הצבעות
27/01/2010 reflector [en] הגייה reflector 0 הצבעות
27/01/2010 rehydrating [en] הגייה rehydrating 0 הצבעות
27/01/2010 referenced [en] הגייה referenced 0 הצבעות
25/01/2010 Kary Mullis [en] הגייה Kary Mullis 0 הצבעות
25/01/2010 flip over [en] הגייה flip over 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2010 Monopteron [en] הגייה Monopteron 0 הצבעות
25/01/2010 dolichocephalic [en] הגייה dolichocephalic 0 הצבעות
25/01/2010 cliché [en] הגייה cliché 0 הצבעות
22/01/2010 Albertan [en] הגייה Albertan 0 הצבעות
22/01/2010 Holocene [en] הגייה Holocene 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
22/01/2010 Mississippian [en] הגייה Mississippian 0 הצבעות
22/01/2010 Miocene [en] הגייה Miocene 0 הצבעות
22/01/2010 Paleoproterozoic [en] הגייה Paleoproterozoic 0 הצבעות
22/01/2010 Mesoproterozoic [en] הגייה Mesoproterozoic 0 הצבעות
22/01/2010 Neoproterozoic [en] הגייה Neoproterozoic 0 הצבעות
22/01/2010 interactively [en] הגייה interactively 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
22/01/2010 Basin Groups [en] הגייה Basin Groups 0 הצבעות
22/01/2010 Paleoarchean [en] הגייה Paleoarchean 0 הצבעות
22/01/2010 Mesoarchean [en] הגייה Mesoarchean 0 הצבעות
22/01/2010 Neoarchean [en] הגייה Neoarchean 0 הצבעות
22/01/2010 Ontarian [en] הגייה Ontarian 0 הצבעות
21/01/2010 apoptosis [en] הגייה apoptosis 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
21/01/2010 ametabolous [en] הגייה ametabolous 0 הצבעות
21/01/2010 notopodium [en] הגייה notopodium 0 הצבעות
21/01/2010 tenaculum [en] הגייה tenaculum 0 הצבעות
21/01/2010 hexapodous [en] הגייה hexapodous 0 הצבעות
21/01/2010 collophore [en] הגייה collophore 0 הצבעות