פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
20/01/2010 wrath [en] הגייה wrath -1 הצבעות
20/01/2010 telecast [en] הגייה telecast 0 הצבעות
20/01/2010 tailpipe [en] הגייה tailpipe 0 הצבעות
20/01/2010 plagiarized [en] הגייה plagiarized 0 הצבעות
19/01/2010 Burroughs [en] הגייה Burroughs 0 הצבעות
19/01/2010 devo [en] הגייה devo 0 הצבעות
19/01/2010 glycolic peel [en] הגייה glycolic peel 0 הצבעות
19/01/2010 unipotent [en] הגייה unipotent 0 הצבעות
19/01/2010 multipotent [en] הגייה multipotent 0 הצבעות
19/01/2010 fibrocartilage [en] הגייה fibrocartilage 0 הצבעות
19/01/2010 hyaline [en] הגייה hyaline 0 הצבעות
19/01/2010 chondrocyte [en] הגייה chondrocyte 0 הצבעות
19/01/2010 chondroblast [en] הגייה chondroblast 0 הצבעות
19/01/2010 areolar [en] הגייה areolar 0 הצבעות
19/01/2010 proteoglycan [en] הגייה proteoglycan 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
19/01/2010 reticular [en] הגייה reticular 0 הצבעות
19/01/2010 phagocytize [en] הגייה phagocytize 0 הצבעות
19/01/2010 Adipocyte [en] הגייה Adipocyte 0 הצבעות
19/01/2010 Fibroblast [en] הגייה Fibroblast 0 הצבעות
19/01/2010 ureter [en] הגייה ureter -1 הצבעות
19/01/2010 serous [en] הגייה serous 0 הצבעות
19/01/2010 Codon [en] הגייה Codon 0 הצבעות
19/01/2010 pluripotent [en] הגייה pluripotent 0 הצבעות
16/01/2010 anxiously [en] הגייה anxiously 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
16/01/2010 biomolecule [en] הגייה biomolecule 1 הצבעות
15/01/2010 Richter [en] הגייה Richter 0 הצבעות
15/01/2010 defy [en] הגייה defy 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
15/01/2010 waddling [en] הגייה waddling 0 הצבעות
15/01/2010 Reagan [en] הגייה Reagan 0 הצבעות
15/01/2010 mightiest [en] הגייה mightiest 0 הצבעות