פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
26/06/2019 Cofion [cy] הגייה Cofion 0 הצבעות
26/06/2019 Gadawodd [cy] הגייה Gadawodd 0 הצבעות
22/05/2019 ceir [cy] הגייה ceir 0 הצבעות
02/05/2019 Coffi Gwyddelig [cy] הגייה Coffi Gwyddelig 0 הצבעות
02/05/2019 ymson [cy] הגייה ymson 0 הצבעות
02/05/2019 llau [cy] הגייה llau 0 הצבעות
02/05/2019 cystadleuaeth [cy] הגייה cystadleuaeth 0 הצבעות
02/05/2019 Llithfaen [cy] הגייה Llithfaen 0 הצבעות
02/05/2019 arferol [cy] הגייה arferol 0 הצבעות
02/05/2019 creulon [cy] הגייה creulon 0 הצבעות
16/09/2018 Manon [cy] הגייה Manon 0 הצבעות
29/09/2016 Edrychwch [cy] הגייה Edrychwch 0 הצבעות
29/09/2016 rhestr [cy] הגייה rhestr 0 הצבעות
29/09/2016 cytiau [cy] הגייה cytiau 0 הצבעות
29/09/2016 breuddwydio [cy] הגייה breuddwydio 1 הצבעות
29/09/2016 atgofion [cy] הגייה atgofion 0 הצבעות
29/09/2016 rheoli [cy] הגייה rheoli 0 הצבעות
29/09/2016 gwario [cy] הגייה gwario 0 הצבעות
29/09/2016 addysg [cy] הגייה addysg 0 הצבעות
29/09/2016 cof [cy] הגייה cof 0 הצבעות
10/06/2014 Collwyd [cy] הגייה Collwyd 0 הצבעות
10/06/2014 Cragen [cy] הגייה Cragen 0 הצבעות
10/06/2014 araith [cy] הגייה araith 0 הצבעות
10/06/2014 helfa [cy] הגייה helfa 0 הצבעות
10/06/2014 o amgylch [cy] הגייה o amgylch 0 הצבעות
10/06/2014 trist [cy] הגייה trist 0 הצבעות
10/06/2014 heulwen [cy] הגייה heulwen 0 הצבעות
10/06/2014 Irac [cy] הגייה Irac 0 הצבעות
10/06/2014 blinder [cy] הגייה blinder 0 הצבעות
10/06/2014 sychedig [cy] הגייה sychedig 0 הצבעות