פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
01/03/2012 across [en] הגייה across 4 הצבעות
01/03/2012 activist [en] הגייה activist 0 הצבעות
01/03/2012 acupuncture [en] הגייה acupuncture 0 הצבעות
01/03/2012 advice [en] הגייה advice 0 הצבעות
29/02/2012 addiction [en] הגייה addiction 0 הצבעות
29/02/2012 administration [en] הגייה administration 2 הצבעות
29/02/2012 aerobics [en] הגייה aerobics 0 הצבעות
21/02/2012 alcohol [en] הגייה alcohol 0 הצבעות
21/02/2012 alarm clock [en] הגייה alarm clock 0 הצבעות
21/02/2012 Diagon Alley [en] הגייה Diagon Alley 0 הצבעות
21/02/2012 alley [en] הגייה alley 0 הצבעות
21/02/2012 allergy [en] הגייה allergy 0 הצבעות
21/02/2012 aisle [en] הגייה aisle -1 הצבעות
21/02/2012 airport [en] הגייה airport 0 הצבעות
21/02/2012 air traffic control [en] הגייה air traffic control 0 הצבעות
21/02/2012 airmail [en] הגייה airmail 1 הצבעות
21/02/2012 Royal Air Force [en] הגייה Royal Air Force 0 הצבעות
21/02/2012 air-conditioned [en] הגייה air-conditioned 0 הצבעות
21/02/2012 agriculture [en] הגייה agriculture 1 הצבעות
21/02/2012 aftershave [en] הגייה aftershave 0 הצבעות
21/02/2012 Africa [en] הגייה Africa -1 הצבעות
21/02/2012 aeroplane [en] הגייה aeroplane 1 הצבעות
21/02/2012 accommodation [en] הגייה accommodation 1 הצבעות
21/02/2012 accident [en] הגייה accident 2 הצבעות
21/02/2012 cavity [en] הגייה cavity 2 הצבעות
21/02/2012 tooth ache [en] הגייה tooth ache 1 הצבעות
21/02/2012 wisdom tooth [en] הגייה wisdom tooth 0 הצבעות
21/02/2012 tooth [en] הגייה tooth 0 הצבעות
21/02/2012 pregnant [en] הגייה pregnant 0 הצבעות
21/02/2012 dehydrated [en] הגייה dehydrated 0 הצבעות