פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
12/09/2010 dicroismo [it] הגייה dicroismo 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
12/09/2010 dicroscopio [it] הגייה dicroscopio 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
12/09/2010 dimetrico [it] הגייה dimetrico 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
12/09/2010 dimorfo [it] הגייה dimorfo 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
12/09/2010 dislocazione [it] הגייה dislocazione 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
12/09/2010 dolomia [it] הגייה dolomia 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
12/09/2010 drusa [it] הגייה drusa 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
12/09/2010 durezza [it] הגייה durezza 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
12/09/2010 effusive [it] הגייה effusive 2 הצבעות
12/09/2010 elettromagnetico [it] הגייה elettromagnetico 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
12/09/2010 eluviale [it] הגייה eluviale 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
12/09/2010 emerita [it] הגייה emerita 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
12/09/2010 eruttiva [it] הגייה eruttiva 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
12/09/2010 esacorallo [it] הגייה esacorallo 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
12/09/2010 esagonale [it] הגייה esagonale 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
12/09/2010 euedrale [it] הגייה euedrale 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
12/09/2010 evaporite [it] הגייה evaporite 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
12/09/2010 amigdala [it] הגייה amigdala 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
12/09/2010 anedrale [it] הגייה anedrale 0 הצבעות
12/09/2010 anfiboli [it] הגייה anfiboli 0 הצבעות
12/09/2010 basalto [it] הגייה basalto 0 הצבעות
12/09/2010 basica [it] הגייה basica 0 הצבעות
12/09/2010 bastite [it] הגייה bastite 0 הצבעות
12/09/2010 batolite [it] הגייה batolite 0 הצבעות
12/09/2010 allotriomorfo [it] הגייה allotriomorfo 0 הצבעות
12/09/2010 allocromatica [it] הגייה allocromatica 0 הצבעות
12/09/2010 alleviale [it] הגייה alleviale 0 הצבעות
12/09/2010 adularescenza [it] הגייה adularescenza 0 הצבעות
12/09/2010 Adamantina [it] הגייה Adamantina 0 הצבעות
12/09/2010 acqua regia [it] הגייה acqua regia 0 הצבעות