פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
16/02/2010 anabolisme [fr] הגייה anabolisme 0 הצבעות
16/02/2010 Eucaryotes [fr] הגייה Eucaryotes 0 הצבעות
16/02/2010 eubactérie [fr] הגייה eubactérie 0 הצבעות
16/02/2010 être vivant [fr] הגייה être vivant 0 הצבעות
16/02/2010 envenimation [fr] הגייה envenimation 0 הצבעות
16/02/2010 embryophyte [fr] הגייה embryophyte 0 הצבעות
16/02/2010 écosystème [fr] הגייה écosystème 0 הצבעות
16/02/2010 deutérostomien [fr] הגייה deutérostomien 0 הצבעות
16/02/2010 détritus [fr] הגייה détritus 0 הצבעות
16/02/2010 désafférentation [fr] הגייה désafférentation 0 הצבעות
16/02/2010 défectif [fr] הגייה défectif 0 הצבעות
16/02/2010 cyprine [fr] הגייה cyprine 0 הצבעות
16/02/2010 corticotrophine [fr] הגייה corticotrophine 0 הצבעות
16/02/2010 corselet [fr] הגייה corselet 0 הצבעות
16/02/2010 corps médical [fr] הגייה corps médical 0 הצבעות
16/02/2010 coronavirus [fr] הגייה coronavirus 0 הצבעות
16/02/2010 coprophilie [fr] הגייה coprophilie 0 הצבעות
16/02/2010 coprophile [fr] הגייה coprophile 0 הצבעות
16/02/2010 apprentissage [fr] הגייה apprentissage -1 הצבעות
16/02/2010 auto-apprentissage [fr] הגייה auto-apprentissage 0 הצבעות
16/02/2010 polyvalent [fr] הגייה polyvalent 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
16/02/2010 coprophagie [fr] הגייה coprophagie 0 הצבעות
16/02/2010 coprophage [fr] הגייה coprophage 0 הצבעות
16/02/2010 classification classique [fr] הגייה classification classique 0 הצבעות
16/02/2010 cladogramme [fr] הגייה cladogramme 0 הצבעות
16/02/2010 cladistique [fr] הגייה cladistique 0 הצבעות
16/02/2010 agrémenter [fr] הגייה agrémenter 0 הצבעות
16/02/2010 cellule assistante [fr] הגייה cellule assistante 0 הצבעות
16/02/2010 mycorhizien [fr] הגייה mycorhizien 0 הצבעות
16/02/2010 catabolisme [fr] הגייה catabolisme 0 הצבעות