פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הגייה מידע
18/12/2010 epiciclo [it] הגייה epiciclo 0 הצבעות
18/12/2010 epidiascopio [it] הגייה epidiascopio 0 הצבעות
18/12/2010 epididimo [it] הגייה epididimo 0 הצבעות
18/12/2010 ennagono [it] הגייה ennagono 0 הצבעות
18/12/2010 enfiteuta [it] הגייה enfiteuta 0 הצבעות
18/12/2010 Eocene [it] הגייה Eocene 0 הצבעות
18/12/2010 enfisema [it] הגייה enfisema 0 הצבעות
18/12/2010 endoscopio [it] הגייה endoscopio 0 הצבעות
18/12/2010 endoreattore [it] הגייה endoreattore 0 הצבעות
18/12/2010 endoplasma [it] הגייה endoplasma 0 הצבעות
18/12/2010 endoparassita [it] הגייה endoparassita 0 הצבעות
17/12/2010 Giusto de' Menabuoi [it] הגייה Giusto de' Menabuoi 0 הצבעות
17/12/2010 epatoprotettivo [it] הגייה epatoprotettivo 0 הצבעות
17/12/2010 epatoprotettore [it] הגייה epatoprotettore 0 הצבעות
17/12/2010 epatobiliare [it] הגייה epatobiliare 0 הצבעות
17/12/2010 epicicloidale [it] הגייה epicicloidale 0 הצבעות
17/12/2010 Facchinei [it] הגייה Facchinei 0 הצבעות
17/12/2010 Tino di Camaino [it] הגייה Tino di Camaino 0 הצבעות
17/12/2010 Francesco Facchini [it] הגייה Francesco Facchini 0 הצבעות
16/12/2010 energetico [it] הגייה energetico 0 הצבעות
16/12/2010 entomofago [it] הגייה entomofago 0 הצבעות
16/12/2010 Macri [it] הגייה Macri 0 הצבעות
16/12/2010 Macrì [it] הגייה Macrì 0 הצבעות
16/12/2010 Nicomaco da Gerasa [it] הגייה Nicomaco da Gerasa 0 הצבעות
16/12/2010 endotermico [it] הגייה endotermico 0 הצבעות
16/12/2010 endovenoso [it] הגייה endovenoso 0 הצבעות
16/12/2010 eneolitico [it] הגייה eneolitico 0 הצבעות
16/12/2010 ennesimo [it] הגייה ennesimo 0 הצבעות
16/12/2010 enterico [it] הגייה enterico 0 הצבעות
16/12/2010 entomofilo [it] הגייה entomofilo 0 הצבעות