פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
17/06/2019 Italgete [it] הגייה Italgete 0 הצבעות
17/06/2019 istrica [it] הגייה istrica 0 הצבעות
17/06/2019 Centa [it] הגייה Centa 0 הצבעות
17/06/2019 hai [it] הגייה hai 0 הצבעות
17/06/2019 Torralba [it] הגייה Torralba 0 הצבעות
17/06/2019 Gelida [it] הגייה Gelida 0 הצבעות
17/06/2019 Via del Babuino [it] הגייה Via del Babuino 0 הצבעות
17/06/2019 Giovanni Domenico Cassini [it] הגייה Giovanni Domenico Cassini 0 הצבעות
17/06/2019 nostrana [it] הגייה nostrana 0 הצבעות
17/06/2019 favolosa [it] הגייה favolosa 0 הצבעות
28/05/2018 Li stavo solo sistemando in ordine alfabetico. [it] הגייה Li stavo solo sistemando in ordine alfabetico. 0 הצבעות
28/05/2018 Io decisi di muovermi verso sud. [it] הגייה Io decisi di muovermi verso sud. 0 הצבעות
28/05/2018 Vietato attraversare i binari. [it] הגייה Vietato attraversare i binari. 0 הצבעות
28/05/2018 Aspetta, non dovrebbe essere un numero pari? [it] הגייה Aspetta, non dovrebbe essere un numero pari? 0 הצבעות
28/05/2018 Va tutto bene, rilassati. [it] הגייה Va tutto bene, rilassati. 0 הצבעות
28/05/2018 solo come un cane [it] הגייה solo come un cane 0 הצבעות
28/05/2018 avere del geniale [it] הגייה avere del geniale 1 הצבעות
28/05/2018 autospazzatrice [it] הגייה autospazzatrice 0 הצבעות
21/05/2018 di bell'aspetto [it] הגייה di bell'aspetto 0 הצבעות
21/05/2018 codice di accesso [it] הגייה codice di accesso 0 הצבעות
21/05/2018 buco nell'acqua [it] הגייה buco nell'acqua 0 הצבעות
21/05/2018 Costanza Miriano [it] הגייה Costanza Miriano 0 הצבעות
21/05/2018 mister [it] הגייה mister 0 הצבעות
21/05/2018 dialettofono [it] הגייה dialettofono 0 הצבעות
21/05/2018 malaticci [it] הגייה malaticci 0 הצבעות
21/05/2018 malaticcia [it] הגייה malaticcia 0 הצבעות
21/05/2018 malaticce [it] הגייה malaticce 0 הצבעות
20/05/2018 Ho ottenuto la licenza di caccia. [it] הגייה Ho ottenuto la licenza di caccia. 0 הצבעות
20/05/2018 L'esposizione ad alcuni tipi di radiazioni elettromagnetiche causa allucinazioni. [it] הגייה L'esposizione ad alcuni tipi di radiazioni elettromagnetiche causa allucinazioni. 0 הצבעות
20/05/2018 Esso conteneva un saggio che esponeva esattamente la stessa idea di Darwin. [it] הגייה Esso conteneva un saggio che esponeva esattamente la stessa idea di Darwin. 0 הצבעות