פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
13/10/2010 skikker [no] הגייה skikker 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
13/10/2010 motstander [no] הגייה motstander 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
13/10/2010 motgang [no] הגייה motgang 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
13/10/2010 flyet [no] הגייה flyet 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
13/10/2010 rundkjøring [no] הגייה rundkjøring 0 הצבעות
13/10/2010 sprang [no] הגייה sprang 0 הצבעות
13/10/2010 kjede [no] הגייה kjede 0 הצבעות
13/10/2010 kjepp [no] הגייה kjepp 0 הצבעות
13/10/2010 kjerne [no] הגייה kjerne 0 הצבעות
13/10/2010 krangel [no] הגייה krangel 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
13/10/2010 gryte [no] הגייה gryte 0 הצבעות
13/10/2010 klaff [no] הגייה klaff 0 הצבעות
13/10/2010 klapperslange [no] הגייה klapperslange 0 הצבעות
13/10/2010 ydmykhet [no] הגייה ydmykhet 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
13/10/2010 beskyttet [no] הגייה beskyttet 0 הצבעות
13/10/2010 klase [no] הגייה klase 0 הצבעות
13/10/2010 klede [no] הגייה klede 0 הצבעות
13/10/2010 kledning [no] הגייה kledning 0 הצבעות
13/10/2010 klemme [no] הגייה klemme 1 הצבעות
13/10/2010 klengenavn [no] הגייה klengenavn 0 הצבעות
13/10/2010 plagg [no] הגייה plagg 0 הצבעות
13/10/2010 pudder [no] הגייה pudder 0 הצבעות
13/10/2010 streng [no] הגייה streng 0 הצבעות
13/10/2010 klinkekule [no] הגייה klinkekule 0 הצבעות
13/10/2010 spis [no] הגייה spis 0 הצבעות
13/10/2010 spiss [no] הגייה spiss 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
13/10/2010 kliss [no] הגייה kliss 0 הצבעות
05/10/2010 Solskjær [no] הגייה Solskjær 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
04/10/2010 sendte [no] הגייה sendte 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
04/10/2010 har sendt [no] הגייה har sendt 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר