פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
24/10/2017 ejecutes [es] הגייה ejecutes 0 הצבעות
24/10/2017 ejecutares [es] הגייה ejecutares 0 הצבעות
24/10/2017 ejecutemos [es] הגייה ejecutemos 0 הצבעות
24/10/2017 ejecutáremos [es] הגייה ejecutáremos 0 הצבעות
24/10/2017 ejecutareis [es] הגייה ejecutareis 0 הצבעות
24/10/2017 ejecutaren [es] הגייה ejecutaren 0 הצבעות
24/10/2017 preparases [es] הגייה preparases 0 הצבעות
24/10/2017 Xareló [es] הגייה Xareló 0 הצבעות
24/10/2017 liceras [es] הגייה liceras 0 הצבעות
24/10/2017 Maltese [es] הגייה Maltese 0 הצבעות
24/10/2017 escorpeniformes [es] הגייה escorpeniformes 0 הצבעות
24/10/2017 apuñalear [es] הגייה apuñalear 0 הצבעות
24/10/2017 romperse los cuernos [es] הגייה romperse los cuernos 0 הצבעות
24/10/2017 companaje [es] הגייה companaje 0 הצבעות
24/10/2017 dirigi [es] הגייה dirigi 0 הצבעות
24/10/2017 Puertoferrisa [es] הגייה Puertoferrisa 0 הצבעות
24/10/2017 zarmurito [es] הגייה zarmurito 0 הצבעות
24/10/2017 temblador [es] הגייה temblador 0 הצבעות
24/10/2017 lejote [es] הגייה lejote 0 הצבעות
24/10/2017 alante [es] הגייה alante 0 הצבעות
24/10/2017 trambucar [es] הגייה trambucar 0 הצבעות
24/10/2017 desagerar [es] הגייה desagerar 0 הצבעות
24/10/2017 paraguatán [es] הגייה paraguatán 0 הצבעות
24/10/2017 garrasí [es] הגייה garrasí 0 הצבעות
24/10/2017 madrevieja [es] הגייה madrevieja 0 הצבעות
24/10/2017 pataruco [es] הגייה pataruco 0 הצבעות
24/10/2017 paraparo [es] הגייה paraparo 0 הצבעות
24/10/2017 taita [es] הגייה taita 0 הצבעות
24/10/2017 urao [es] הגייה urao 0 הצבעות
24/10/2017 xaurado [es] הגייה xaurado 0 הצבעות