פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
18/04/2012 logopedie [nl] הגייה logopedie 0 הצבעות
18/04/2012 van Schuylenburgh [nl] הגייה van Schuylenburgh 0 הצבעות
18/04/2012 Teil [nl] הגייה Teil 0 הצבעות
18/04/2012 Vaalserberg [nl] הגייה Vaalserberg 0 הצבעות
18/04/2012 van Nieulandt [nl] הגייה van Nieulandt 0 הצבעות
18/04/2012 Wout [nl] הגייה Wout 0 הצבעות
18/04/2012 Triomf van de dood [nl] הגייה Triomf van de dood 0 הצבעות
18/04/2012 negentiende [nl] הגייה negentiende 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/04/2012 biologen [nl] הגייה biologen 0 הצבעות
18/04/2012 veranderingen [nl] הגייה veranderingen 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/04/2012 verschoof [nl] הגייה verschoof 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/04/2012 opperde [nl] הגייה opperde 0 הצבעות
18/04/2012 stel [nl] הגייה stel 0 הצבעות
18/04/2012 herhaaldelijk [nl] הגייה herhaaldelijk 0 הצבעות
18/04/2012 uitrekt [nl] הגייה uitrekt 0 הצבעות
18/04/2012 simplistische [nl] הגייה simplistische 0 הצבעות
18/04/2012 diepte [nl] הגייה diepte 0 הצבעות
18/04/2012 subtiliteit [nl] הגייה subtiliteit 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/04/2012 veranderlijk [nl] הגייה veranderlijk 0 הצבעות
18/04/2012 logische [nl] הגייה logische 0 הצבעות
18/04/2012 ontkrachtingen [nl] הגייה ontkrachtingen 0 הצבעות
18/04/2012 raakten [nl] הגייה raakten 0 הצבעות
18/04/2012 theorieën [nl] הגייה theorieën 0 הצבעות
18/04/2012 vergetelheid [nl] הגייה vergetelheid 0 הצבעות
18/04/2012 late [nl] הגייה late 0 הצבעות
18/04/2012 kregen [nl] הגייה kregen 0 הצבעות
18/04/2012 adaptieve [nl] הגייה adaptieve 0 הצבעות
18/04/2012 verworpen [nl] הגייה verworpen 0 הצבעות
18/04/2012 Gerichte [nl] הגייה Gerichte 0 הצבעות
18/04/2012 kunstmatige [nl] הגייה kunstmatige 0 הצבעות