פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
05/01/2015 mèder [egl] הגייה mèder 0 הצבעות
05/01/2015 scurzà [egl] הגייה scurzà 0 הצבעות
05/01/2015 scudruz [egl] הגייה scudruz 0 הצבעות
05/01/2015 Montè-c [egl] הגייה Montè-c 0 הצבעות
05/01/2015 Rèz [egl] הגייה Rèz 0 הצבעות
05/01/2015 bòca [egl] הגייה bòca 0 הצבעות
05/01/2015 sùcar [egl] הגייה sùcar 0 הצבעות
05/01/2015 Pärma [egl] הגייה Pärma 0 הצבעות
05/01/2015 rêz [egl] הגייה rêz 0 הצבעות
05/01/2015 Parma [egl] הגייה Parma 0 הצבעות
05/01/2015 Via Emélia [egl] הגייה Via Emélia 0 הצבעות
05/01/2015 ad judicia [la] הגייה ad judicia 0 הצבעות
05/01/2015 osservativamente [it] הגייה osservativamente 0 הצבעות
05/01/2015 malcerto [it] הגייה malcerto 0 הצבעות
18/06/2014 scuta [la] הגייה scuta 0 הצבעות
18/06/2014 coĕmo [la] הגייה coĕmo 0 הצבעות
18/06/2014 balteus [la] הגייה balteus 0 הצבעות
18/06/2014 gidue [it] הגייה gidue 0 הצבעות
18/06/2014 applique [it] הגייה applique 0 הצבעות
18/06/2014 Bonati [it] הגייה Bonati 0 הצבעות
18/06/2014 copiassi [it] הגייה copiassi 0 הצבעות
26/04/2011 fleto [it] הגייה fleto 0 הצבעות
26/04/2011 fluidostatico [it] הגייה fluidostatico 0 הצבעות
26/04/2011 superconduttivo [it] הגייה superconduttivo 0 הצבעות
26/04/2011 Torrigiano [it] הגייה Torrigiano 0 הצבעות
26/04/2011 flussimetro [it] הגייה flussimetro 0 הצבעות
26/04/2011 superaccessoriato [it] הגייה superaccessoriato 0 הצבעות
26/04/2011 superbire [it] הגייה superbire 0 הצבעות
26/04/2011 buchino [it] הגייה buchino 0 הצבעות
22/03/2011 strambamente [it] הגייה strambamente 0 הצבעות