פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הגייה מידע
16/04/2012 an fhear [gd] הגייה an fhear 0 הצבעות
15/04/2012 gabh mo leisgeul [gd] הגייה gabh mo leisgeul 0 הצבעות
15/04/2012 fèis [gd] הגייה fèis 0 הצבעות
13/04/2012 fhuair [gd] הגייה fhuair 0 הצבעות
13/04/2012 togalach [gd] הגייה togalach 0 הצבעות
13/04/2012 fann [gd] הגייה fann 0 הצבעות
13/04/2012 fonn [gd] הגייה fonn 0 הצבעות
13/04/2012 bòg [gd] הגייה bòg 0 הצבעות
13/04/2012 bochd [gd] הגייה bochd 0 הצבעות
13/04/2012 fliuch [gd] הגייה fliuch 0 הצבעות
13/04/2012 bliadhna [gd] הגייה bliadhna 0 הצבעות
13/04/2012 bòcan [gd] הגייה bòcan 0 הצבעות
13/04/2012 brag [gd] הגייה brag 0 הצבעות
13/04/2012 breac [gd] הגייה breac 0 הצבעות
13/04/2012 bradan [gd] הגייה bradan 0 הצבעות
13/04/2012 caill [gd] הגייה caill 0 הצבעות
13/04/2012 ceapaire [gd] הגייה ceapaire 0 הצבעות
13/04/2012 ceàrr [gd] הגייה ceàrr 0 הצבעות
13/04/2012 clis [gd] הגייה clis 0 הצבעות
13/04/2012 tlachd [gd] הגייה tlachd 0 הצבעות
13/04/2012 thoir an t-siteag ort [gd] הגייה thoir an t-siteag ort 0 הצבעות
13/04/2012 iongnadh [gd] הגייה iongnadh 0 הצבעות
13/04/2012 corrag [gd] הגייה corrag 0 הצבעות
13/04/2012 airgead [gd] הגייה airgead 0 הצבעות
13/04/2012 òrdag [gd] הגייה òrdag 0 הצבעות
13/04/2012 dlùth air [gd] הגייה dlùth air 0 הצבעות
13/04/2012 an aghaidh [gd] הגייה an aghaidh 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
13/04/2012 cas [gd] הגייה cas 0 הצבעות
11/04/2012 cha robh [gd] הגייה cha robh 0 הצבעות
11/04/2012 Bha [gd] הגייה Bha 0 הצבעות