פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
27/10/2019 te quiero [es] הגייה te quiero 0 הצבעות
27/10/2019 por favor [es] הגייה por favor 0 הצבעות
21/05/2017 enésima [es] הגייה enésima 1 הצבעות
21/05/2017 enésimo [es] הגייה enésimo 1 הצבעות
09/05/2017 videofrecuencia [es] הגייה videofrecuencia 1 הצבעות
09/05/2017 vicepresidencia [es] הגייה vicepresidencia 0 הצבעות
17/03/2017 ¿Cómo estás? [es] הגייה ¿Cómo estás? 0 הצבעות
22/01/2017 entrecana [es] הגייה entrecana 0 הצבעות
22/01/2017 melancólicamente [es] הגייה melancólicamente 0 הצבעות
22/01/2017 pregustar [es] הגייה pregustar 0 הצבעות
25/09/2016 pupo [es] הגייה pupo 0 הצבעות
31/01/2015 sonorizar [es] הגייה sonorizar 1 הצבעות
31/01/2015 bivalente [es] הגייה bivalente 0 הצבעות
31/01/2015 caprina [es] הגייה caprina 0 הצבעות
31/01/2015 feliz [es] הגייה feliz 3 הצבעות
31/01/2015 sos feliz [es] הגייה sos feliz 0 הצבעות
31/01/2015 sos [es] הגייה sos 0 הצבעות
31/01/2015 Chichiguay [es] הגייה Chichiguay 0 הצבעות
31/01/2015 dinerito [es] הגייה dinerito 0 הצבעות
24/04/2014 finita [es] הגייה finita 2 הצבעות
24/04/2014 finito [es] הגייה finito 0 הצבעות
24/04/2014 difícil [es] הגייה difícil 0 הצבעות
24/04/2014 bíblica [es] הגייה bíblica 1 הצבעות
24/04/2014 bíblico [es] הגייה bíblico 0 הצבעות
24/04/2014 italiana [es] הגייה italiana 0 הצבעות
24/04/2014 italiano [es] הגייה italiano 0 הצבעות
24/04/2014 tímida [es] הגייה tímida 0 הצבעות
24/04/2014 tímido [es] הגייה tímido 0 הצבעות
24/04/2014 hipopótamo [es] הגייה hipopótamo 1 הצבעות
24/04/2014 sede [es] הגייה sede 0 הצבעות