פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
17/06/2018 Albert Guðmundsson [is] הגייה Albert Guðmundsson 0 הצבעות
17/06/2018 Samúel [is] הגייה Samúel 0 הצבעות
17/06/2018 Hólmar [is] הגייה Hólmar 0 הצבעות
17/06/2018 Benedikt Erlingsson [is] הגייה Benedikt Erlingsson 0 הצבעות
17/06/2018 Vífilsstaðir [is] הגייה Vífilsstaðir 0 הצבעות
17/06/2018 falla í yfirlið [is] הגייה falla í yfirlið 0 הצבעות
17/06/2018 Arngunnur Árnadóttir [is] הגייה Arngunnur Árnadóttir 0 הצבעות
17/06/2018 pólitísk [is] הגייה pólitísk 0 הצבעות
17/06/2018 pólitíska [is] הגייה pólitíska 0 הצבעות
17/06/2018 einslaga [is] הגייה einslaga 0 הצבעות
17/06/2018 einslagaður [is] הגייה einslagaður 0 הצבעות
17/06/2018 einshyrndur [is] הגייה einshyrndur 0 הצבעות
17/06/2018 læknisfræðileg [is] הגייה læknisfræðileg 0 הצבעות
17/06/2018 læknisfræðilegt [is] הגייה læknisfræðilegt 0 הצבעות
17/06/2018 læknisfræðilegir [is] הגייה læknisfræðilegir 0 הצבעות
17/06/2018 læknisfræðilegar [is] הגייה læknisfræðilegar 0 הצבעות
17/06/2018 morgnar [is] הגייה morgnar 0 הצבעות
17/06/2018 morgunninn [is] הגייה morgunninn 0 הצבעות
17/06/2018 morgnarnir [is] הגייה morgnarnir 0 הצבעות
17/06/2018 kveld [is] הגייה kveld 0 הצבעות
17/06/2018 kvöldin [is] הגייה kvöldin 0 הצבעות
17/06/2018 kveldið [is] הגייה kveldið 0 הצבעות
17/06/2018 kveldin [is] הגייה kveldin 0 הצבעות
17/06/2018 hurðirnar [is] הגייה hurðirnar 0 הצבעות
17/06/2018 slétt [is] הגייה slétt 0 הצבעות
17/06/2018 Vegurinn [is] הגייה Vegurinn 0 הצבעות
17/06/2018 Smiðjuvegur [is] הגייה Smiðjuvegur 0 הצבעות
17/06/2018 Björn Bergmann Sigurðarson [is] הגייה Björn Bergmann Sigurðarson 0 הצבעות
17/06/2018 Englendingurinn [is] הגייה Englendingurinn 0 הצבעות
17/06/2018 íslenskan [is] הגייה íslenskan 0 הצבעות