פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
27/03/2009 ritenuto [it] הגייה ritenuto 0 הצבעות
27/03/2009 colore [it] הגייה colore 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/03/2009 pitzinnu [sc] הגייה pitzinnu 0 הצבעות
25/03/2009 chercu [sc] הגייה chercu 0 הצבעות
25/03/2009 cariasa [sc] הגייה cariasa 0 הצבעות
25/03/2009 fora [sc] הגייה fora 0 הצבעות
25/03/2009 domo [sc] הגייה domo 0 הצבעות
25/03/2009 ruju [sc] הגייה ruju 0 הצבעות
25/03/2009 fintzas [sc] הגייה fintzas 0 הצבעות
25/03/2009 Cixerri [sc] הגייה Cixerri 0 הצבעות
25/03/2009 Federico Spoltore [it] הגייה Federico Spoltore 0 הצבעות
25/03/2009 Alessandro Lecquio [it] הגייה Alessandro Lecquio 0 הצבעות
25/03/2009 Dicomano [it] הגייה Dicomano 0 הצבעות
11/03/2009 sa mama 'e su sole [sc] הגייה sa mama 'e su sole 0 הצבעות
09/03/2009 Maria farranka [sc] הגייה Maria farranka 0 הצבעות
09/03/2009 su carru 'e nannai [sc] הגייה su carru 'e nannai 0 הצבעות
09/03/2009 turra [sc] הגייה turra 0 הצבעות
09/03/2009 boi [sc] הגייה boi -1 הצבעות
09/03/2009 pei [sc] הגייה pei 0 הצבעות
09/03/2009 procu [sc] הגייה procu 0 הצבעות
09/03/2009 stabi [sc] הגייה stabi 0 הצבעות
09/03/2009 forru [sc] הגייה forru 0 הצבעות
09/03/2009 furconi [sc] הגייה furconi 0 הצבעות
09/03/2009 cullera [sc] הגייה cullera 0 הצבעות
09/03/2009 Luxia arrabiosa [sc] הגייה Luxia arrabiosa 0 הצבעות
06/03/2009 surbiles [sc] הגייה surbiles 0 הצבעות
06/03/2009 muscas maceddas [sc] הגייה muscas maceddas 0 הצבעות
06/03/2009 panas [sc] הגייה panas 0 הצבעות
06/03/2009 pistoccu [sc] הגייה pistoccu 0 הצבעות
06/03/2009 coccoi [sc] הגייה coccoi 0 הצבעות