פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
07/10/2010 château fort [fr] הגייה château fort 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
07/10/2010 chaude journée [fr] הגייה chaude journée 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
07/10/2010 chemise de nuit [fr] הגייה chemise de nuit 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
07/10/2010 circonférence [fr] הגייה circonférence 0 הצבעות
07/10/2010 cimetières [fr] הגייה cimetières 0 הצבעות
07/10/2010 cinquantième [fr] הגייה cinquantième 0 הצבעות
07/10/2010 cinémathèque [fr] הגייה cinémathèque 0 הצבעות
07/10/2010 chute abondante [fr] הגייה chute abondante 0 הצבעות
07/10/2010 cinématographie [fr] הגייה cinématographie 0 הצבעות
07/10/2010 choses [fr] הגייה choses 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
07/10/2010 Christ [fr] הגייה Christ 0 הצבעות
07/10/2010 choqué [fr] הגייה choqué 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
07/10/2010 choléra [fr] הגייה choléra 0 הצבעות
07/10/2010 chômeurs [fr] הגייה chômeurs 0 הצבעות
07/10/2010 chœur [fr] הגייה chœur 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
07/10/2010 chocs [fr] הגייה chocs 0 הצבעות
07/10/2010 chirurgiens [fr] הגייה chirurgiens 0 הצבעות
07/10/2010 compte rendu [fr] הגייה compte rendu 0 הצבעות
07/10/2010 compositeurs [fr] הגייה compositeurs 0 הצבעות
07/10/2010 communistes [fr] הגייה communistes 0 הצבעות
07/10/2010 compagnies [fr] הגייה compagnies 0 הצבעות
07/10/2010 compagnons [fr] הגייה compagnons 0 הצבעות
07/10/2010 comparaisons [fr] הגייה comparaisons 0 הצבעות
07/10/2010 comparaître [fr] הגייה comparaître 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
07/10/2010 connaisseuse [fr] הגייה connaisseuse 0 הצבעות
07/10/2010 consensuelle [fr] הגייה consensuelle 0 הצבעות
07/10/2010 consacrés [fr] הגייה consacrés 0 הצבעות
07/10/2010 conscients [fr] הגייה conscients 0 הצבעות
07/10/2010 consécration [fr] הגייה consécration 0 הצבעות
07/10/2010 consécutive [fr] הגייה consécutive 0 הצבעות