פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך Phrase הקשב הצבעות
25/10/2018 Simon should attend these classes in the afternoon. [en] הגייה Simon should attend these classes in the afternoon. 0 הצבעות
25/10/2018 He'll probably feel exhausted. [en] הגייה He'll probably feel exhausted. 0 הצבעות
19/06/2018 Defiant and autocratic bearing. [collocations] [en] הגייה Defiant and autocratic bearing. [collocations] 0 הצבעות
15/06/2018 False dichotomy. [collocation/dichotomy] [en] הגייה False dichotomy. [collocation/dichotomy] 0 הצבעות
15/06/2018 Home and Garden Television [en] הגייה Home and Garden Television 0 הצבעות
29/05/2018 Clean white-painted walls [en] הגייה Clean white-painted walls 0 הצבעות
29/05/2018 See how much shorter that is? [en] הגייה See how much shorter that is? 0 הצבעות
29/05/2018 Trees are next to the field [en] הגייה Trees are next to the field 0 הצבעות
29/05/2018 As you mentioned, it is much easier to understand slang than to use it. [en] הגייה As you mentioned, it is much easier to understand slang than to use it. 0 הצבעות
29/05/2018 house of God [en] הגייה house of God 0 הצבעות
29/05/2018 I learned about the Chi-squared distribution in my statistics course. [en] הגייה I learned about the Chi-squared distribution in my statistics course. 0 הצבעות
29/05/2018 The table cloth is checkered [en] הגייה The table cloth is checkered 0 הצבעות
29/05/2018 This airplane is from World War II [en] הגייה This airplane is from World War II 0 הצבעות
29/05/2018 Act according to circumstances [en] הגייה Act according to circumstances 0 הצבעות
29/05/2018 I saw marmots on a mountain in Wyoming. [en] הגייה I saw marmots on a mountain in Wyoming. 0 הצבעות
26/01/2018 The elephants are in tall grass [en] הגייה The elephants are in tall grass 0 הצבעות
08/12/2017 Mountains in the background [en] הגייה Mountains in the background 0 הצבעות
08/12/2017 A batter swinging at the ball [en] הגייה A batter swinging at the ball 0 הצבעות
14/10/2017 He worked his buns off [en] הגייה He worked his buns off 0 הצבעות
14/10/2017 We had a close shave [en] הגייה We had a close shave 0 הצבעות
14/10/2017 I'm staying late: I have to break in a new worker. [en] הגייה I'm staying late: I have to break in a new worker. 0 הצבעות
14/10/2017 Our plans dovetailed perfectly [en] הגייה Our plans dovetailed perfectly 0 הצבעות
04/07/2017 A young girl playing baseball [en] הגייה A young girl playing baseball 0 הצבעות
04/07/2017 She sells sea shells on the sea shore [en] הגייה She sells sea shells on the sea shore 0 הצבעות
01/04/2017 A train traveling on the tracks [en] הגייה A train traveling on the tracks 0 הצבעות
25/03/2017 A man looking at the camera [en] הגייה A man looking at the camera 0 הצבעות
25/03/2017 Cars driving along the street [en] הגייה Cars driving along the street 0 הצבעות
25/03/2017 Cars parked along the curb [en] הגייה Cars parked along the curb 0 הצבעות
25/03/2017 It's cheap and great value. On the flip side, it's really ugly. [en] הגייה It's cheap and great value. On the flip side, it's really ugly. 0 הצבעות
12/03/2017 A basket of big red McIntosh apples [en] הגייה A basket of big red McIntosh apples 0 הצבעות