פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
25/10/2018 Simon should attend these classes in the afternoon. [en] הגייה Simon should attend these classes in the afternoon. 0 הצבעות
25/10/2018 He'll probably feel exhausted. [en] הגייה He'll probably feel exhausted. 0 הצבעות
22/06/2018 patricidal [en] הגייה patricidal 0 הצבעות
22/06/2018 precipitators [en] הגייה precipitators 0 הצבעות
22/06/2018 Vectored [en] הגייה Vectored 0 הצבעות
22/06/2018 tear-jerker [en] הגייה tear-jerker 2 הצבעות
22/06/2018 remortgage [en] הגייה remortgage 0 הצבעות
22/06/2018 second-grader [en] הגייה second-grader 0 הצבעות
22/06/2018 cedarwood [en] הגייה cedarwood 0 הצבעות
22/06/2018 Clorets [en] הגייה Clorets 0 הצבעות
22/06/2018 bibs [en] הגייה bibs 0 הצבעות
22/06/2018 Shrewdest [en] הגייה Shrewdest 0 הצבעות
22/06/2018 circumnavigated [en] הגייה circumnavigated 0 הצבעות
22/06/2018 infallibly [en] הגייה infallibly 0 הצבעות
22/06/2018 countering [en] הגייה countering 0 הצבעות
22/06/2018 circumscribing [en] הגייה circumscribing 0 הצבעות
18/06/2018 Defiant and autocratic bearing. [collocations] [en] הגייה Defiant and autocratic bearing. [collocations] 0 הצבעות
14/06/2018 godless [en] הגייה godless 0 הצבעות
14/06/2018 False dichotomy. [collocation/dichotomy] [en] הגייה False dichotomy. [collocation/dichotomy] 0 הצבעות
14/06/2018 melodically [en] הגייה melodically 0 הצבעות
14/06/2018 Home and Garden Television [en] הגייה Home and Garden Television 0 הצבעות
14/06/2018 baby blues [en] הגייה baby blues 1 הצבעות
29/05/2018 Clean white-painted walls [en] הגייה Clean white-painted walls 0 הצבעות
29/05/2018 See how much shorter that is? [en] הגייה See how much shorter that is? 0 הצבעות
29/05/2018 Trees are next to the field [en] הגייה Trees are next to the field 0 הצבעות
29/05/2018 As you mentioned, it is much easier to understand slang than to use it. [en] הגייה As you mentioned, it is much easier to understand slang than to use it. 0 הצבעות
29/05/2018 house of God [en] הגייה house of God 0 הצבעות
29/05/2018 cannulated [en] הגייה cannulated 0 הצבעות
29/05/2018 I learned about the Chi-squared distribution in my statistics course. [en] הגייה I learned about the Chi-squared distribution in my statistics course. 0 הצבעות
29/05/2018 Chi-squared distribution [en] הגייה Chi-squared distribution 0 הצבעות