פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
19/05/2011 marchionimo [it] הגייה marchionimo 0 הצבעות
19/05/2011 Alessandro Petacchi [it] הגייה Alessandro Petacchi 0 הצבעות
19/05/2011 Enrico Mainardi [it] הגייה Enrico Mainardi 0 הצבעות
08/05/2011 credono [it] הגייה credono 0 הצבעות
08/05/2011 geodeta [it] הגייה geodeta 0 הצבעות
08/05/2011 fitogeno [it] הגייה fitogeno 0 הצבעות
08/05/2011 fitocenosi [it] הגייה fitocenosi 0 הצבעות
08/05/2011 fitonimo [it] הגייה fitonimo 0 הצבעות
08/05/2011 adenosintrifosfato [it] הגייה adenosintrifosfato 0 הצבעות
08/05/2011 adenosindifosfato [it] הגייה adenosindifosfato 0 הצבעות
08/05/2011 adenosinmonofosfato [it] הגייה adenosinmonofosfato 0 הצבעות
08/05/2011 aralia [it] הגייה aralia 0 הצבעות
08/05/2011 metereopatico [it] הגייה metereopatico 0 הצבעות
08/05/2011 imprenditoria [it] הגייה imprenditoria 0 הצבעות
08/05/2011 anatolico [it] הגייה anatolico 0 הצבעות
08/05/2011 fitografico [it] הגייה fitografico 0 הצבעות
08/05/2011 sfrigolante [it] הגייה sfrigolante 0 הצבעות
08/05/2011 oligarchico [it] הגייה oligarchico 0 הצבעות
08/05/2011 allattamento [it] הגייה allattamento 0 הצבעות
08/05/2011 uva da tavola [it] הגייה uva da tavola 0 הצבעות
08/05/2011 vernacolo [it] הגייה vernacolo 0 הצבעות
08/05/2011 profughi [it] הגייה profughi 0 הצבעות
08/05/2011 calce viva [it] הגייה calce viva 0 הצבעות
08/05/2011 romanesco [it] הגייה romanesco 0 הצבעות
08/05/2011 coldiretti [it] הגייה coldiretti 0 הצבעות
08/05/2011 Sermide [it] הגייה Sermide 0 הצבעות
07/05/2011 vece [it] הגייה vece 0 הצבעות
07/05/2011 Rosignano Monferrato [it] הגייה Rosignano Monferrato 0 הצבעות
07/05/2011 enclisi [it] הגייה enclisi 0 הצבעות
07/05/2011 croton [it] הגייה croton 0 הצבעות