פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
30/07/2017 întreceri [ro] הגייה întreceri 0 הצבעות
30/07/2017 succesele [ro] הגייה succesele 0 הצבעות
30/07/2017 deosebească [ro] הגייה deosebească 0 הצבעות
30/07/2017 diferenția [ro] הגייה diferenția 0 הצבעות
30/07/2017 deosebește [ro] הגייה deosebește 0 הצבעות
30/07/2017 linii [ro] הגייה linii 0 הצבעות
30/07/2017 episod [ro] הגייה episod 0 הצבעות
30/07/2017 energice [ro] הגייה energice 0 הצבעות
30/07/2017 ezitare [ro] הגייה ezitare 0 הצבעות
30/07/2017 antice [ro] הגייה antice 0 הצבעות
30/07/2017 penelul [ro] הגייה penelul 0 הצבעות
30/07/2017 denotă [ro] הגייה denotă 0 הצבעות
30/07/2017 stăpâniri [ro] הגייה stăpâniri 0 הצבעות
30/07/2017 cumpătată [ro] הגייה cumpătată 0 הצבעות
30/07/2017 așezate [ro] הגייה așezate 0 הצבעות
30/07/2017 traseul [ro] הגייה traseul 0 הצבעות
30/07/2017 ocolul [ro] הגייה ocolul 0 הצבעות
30/07/2017 înconjurătoare [ro] הגייה înconjurătoare 0 הצבעות
30/07/2017 seama [ro] הגייה seama 0 הצבעות
30/07/2017 greșeli [ro] הגייה greșeli 0 הצבעות
30/07/2017 evalua [ro] הגייה evalua 0 הצבעות
30/07/2017 ispăși [ro] הגייה ispăși 0 הצבעות
30/07/2017 răsplătesc [ro] הגייה răsplătesc 0 הצבעות
30/07/2017 contravaloarea [ro] הגייה contravaloarea 0 הצבעות
30/07/2017 plătea [ro] הגייה plătea 0 הצבעות
30/07/2017 adâncimea [ro] הגייה adâncimea 0 הצבעות
30/07/2017 brazdelor [ro] הגייה brazdelor 0 הצבעות
30/07/2017 brazde [ro] הגייה brazde 0 הצבעות
30/07/2017 dezmiriștit [ro] הגייה dezmiriștit 0 הצבעות
30/07/2017 opuscule [ro] הגייה opuscule 0 הצבעות