פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
30/07/2017 distincțiile [ro] הגייה distincțiile 0 הצבעות
30/07/2017 amănunte [ro] הגייה amănunte 0 הצבעות
30/07/2017 manifestările [ro] הגייה manifestările 0 הצבעות
30/07/2017 însușirile [ro] הגייה însușirile 0 הצבעות
30/07/2017 sesizat [ro] הגייה sesizat 0 הצבעות
30/07/2017 amănunțită [ro] הגייה amănunțită 0 הצבעות
30/07/2017 atentă [ro] הגייה atentă 0 הצבעות
30/07/2017 printr-o [ro] הגייה printr-o 0 הצבעות
30/07/2017 se descoperă [ro] הגייה se descoperă 0 הצבעות
30/07/2017 sesizează [ro] הגייה sesizează 0 הצבעות
30/07/2017 alambichez [ro] הגייה alambichez 0 הצבעות
30/07/2017 Cantemir [ro] הגייה Cantemir 0 הצבעות
30/07/2017 alambic [ro] הגייה alambic 0 הצבעות
30/07/2017 distilare [ro] הגייה distilare 0 הצבעות
30/07/2017 pumni [ro] הגייה pumni 0 הצבעות
30/07/2017 flecnesc [ro] הגייה flecnesc 0 הצבעות
30/07/2017 flecni [ro] הגייה flecni 0 הצבעות
30/07/2017 Pastia [ro] הגייה Pastia 0 הצבעות
30/07/2017 lipoidic [ro] הגייה lipoidic 0 הצבעות
30/07/2017 Oltina [ro] הגייה Oltina 0 הצבעות
30/07/2017 Banatului [ro] הגייה Banatului 0 הצבעות
30/07/2017 Grădinaru [ro] הגייה Grădinaru 0 הצבעות
30/07/2017 darabană [ro] הגייה darabană 0 הצבעות
30/07/2017 darabana [ro] הגייה darabana 0 הצבעות
30/07/2017 insulă [ro] הגייה insulă 0 הצבעות
30/07/2017 deșert [ro] הגייה deșert 0 הצבעות
30/07/2017 ocean [ro] הגייה ocean 0 הצבעות
30/07/2017 mămăligă [ro] הגייה mămăligă 0 הצבעות
30/07/2017 floare [ro] הגייה floare 0 הצבעות
30/07/2017 miercuri [ro] הגייה miercuri 0 הצבעות