פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
30/07/2017 iulie [ro] הגייה iulie 0 הצבעות
30/07/2017 mai [ro] הגייה mai 0 הצבעות
30/07/2017 decembrie [ro] הגייה decembrie 0 הצבעות
30/07/2017 noiembrie [ro] הגייה noiembrie 0 הצבעות
30/07/2017 septembrie [ro] הגייה septembrie 0 הצבעות
30/07/2017 primăvara [ro] הגייה primăvara 0 הצבעות
30/07/2017 iarnă [ro] הגייה iarnă 0 הצבעות
30/07/2017 lac [ro] הגייה lac 0 הצבעות
30/07/2017 vulcan [ro] הגייה vulcan 0 הצבעות
30/07/2017 plajă [ro] הגייה plajă 0 הצבעות
30/07/2017 Corneliu [ro] הגייה Corneliu 0 הצבעות
30/07/2017 Bădilă [ro] הגייה Bădilă 0 הצבעות
30/07/2017 Ovidiu Bădilă [ro] הגייה Ovidiu Bădilă 0 הצבעות
30/07/2017 opere [ro] הגייה opere 0 הצבעות
30/07/2017 acţiuni [ro] הגייה acţiuni 0 הצבעות
30/07/2017 Peştera Movile [ro] הגייה Peştera Movile 0 הצבעות
30/07/2017 Izvorul Bigăr [ro] הגייה Izvorul Bigăr 0 הצבעות
30/07/2017 Pădurea Mociar [ro] הגייה Pădurea Mociar 0 הצבעות
30/07/2017 Vangheli [ro] הגייה Vangheli 0 הצבעות
30/07/2017 destui [ro] הגייה destui 0 הצבעות
30/07/2017 Clementine [ro] הגייה Clementine 0 הצבעות
30/07/2017 bunul [ro] הגייה bunul 0 הצבעות
30/07/2017 supusă [ro] הגייה supusă 0 הצבעות
30/07/2017 hrișcă [ro] הגייה hrișcă 0 הצבעות
30/07/2017 macaroane [ro] הגייה macaroane 0 הצבעות
30/07/2017 răget [ro] הגייה răget 0 הצבעות
01/03/2016 şoricică [ro] הגייה şoricică 0 הצבעות
01/03/2016 te rog [ro] הגייה te rog 0 הצבעות
01/03/2016 un pic [ro] הגייה un pic 0 הצבעות
01/02/2016 bosumflată [ro] הגייה bosumflată 0 הצבעות