פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
19/06/2010 chou-rave [fr] הגייה chou-rave 0 הצבעות
19/06/2010 chou chinois [fr] הגייה chou chinois 0 הצבעות
19/06/2010 chou de Bruxelles [fr] הגייה chou de Bruxelles 0 הצבעות
19/06/2010 chou [fr] הגייה chou 2 הצבעות
19/06/2010 chicorée [fr] הגייה chicorée 0 הצבעות
19/06/2010 chicon [fr] הגייה chicon 0 הצבעות
19/06/2010 chayote [fr] הגייה chayote 0 הצבעות
19/06/2010 châtaigne [fr] הגייה châtaigne 0 הצבעות
19/06/2010 cerfeuil [fr] הגייה cerfeuil 0 הצבעות
19/06/2010 céleri-rave [fr] הגייה céleri-rave 0 הצבעות
19/06/2010 céleri [fr] הגייה céleri 0 הצבעות
19/06/2010 carotte [fr] הגייה carotte 1 הצבעות
19/06/2010 cardon [fr] הגייה cardon 0 הצבעות
19/06/2010 pousses de bambou [fr] הגייה pousses de bambou 0 הצבעות
19/06/2010 brocoli [fr] הגייה brocoli 0 הצבעות
19/06/2010 betterave [fr] הגייה betterave 0 הצבעות
19/06/2010 Bette [fr] הגייה Bette 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
19/06/2010 basilic [fr] הגייה basilic 1 הצבעות
19/06/2010 avocat [fr] הגייה avocat 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
19/06/2010 asperge [fr] הגייה asperge 0 הצבעות
19/06/2010 aubergine [fr] הגייה aubergine 1 הצבעות
19/06/2010 tomate [fr] הגייה tomate 1 הצבעות
19/06/2010 poivron [fr] הגייה poivron 1 הצבעות
19/06/2010 chou-fleur [fr] הגייה chou-fleur 0 הצבעות
19/06/2010 pomme de terre [fr] הגייה pomme de terre 4 הצבעות
19/06/2010 artichaut [fr] הגייה artichaut 1 הצבעות
19/06/2010 oignon [fr] הגייה oignon 3 הצבעות
19/06/2010 échalote [fr] הגייה échalote 0 הצבעות
19/06/2010 endive [fr] הגייה endive 2 הצבעות
19/06/2010 Valables [fr] הגייה Valables 0 הצבעות