פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
28/05/2009 handschriftdeskundige [nl] הגייה handschriftdeskundige 0 הצבעות
28/05/2009 ploegbaas [nl] הגייה ploegbaas 0 הצבעות
28/05/2009 telegrafist [nl] הגייה telegrafist 0 הצבעות
28/05/2009 verpleger [nl] הגייה verpleger 0 הצבעות
28/05/2009 ontwerper [nl] הגייה ontwerper 0 הצבעות
28/05/2009 boekbinder [nl] הגייה boekbinder 0 הצבעות
28/05/2009 ijscoman [nl] הגייה ijscoman 0 הצבעות
28/05/2009 admiraal [nl] הגייה admiraal 0 הצבעות
28/05/2009 econoom [nl] הגייה econoom 0 הצבעות
28/05/2009 bankwerker [nl] הגייה bankwerker 0 הצבעות
28/05/2009 stalhouder [nl] הגייה stalhouder 0 הצבעות
28/05/2009 leerlooier [nl] הגייה leerlooier 0 הצבעות
28/05/2009 melkmeisje [nl] הגייה melkmeisje 0 הצבעות
28/05/2009 rietsnijder [nl] הגייה rietsnijder 0 הצבעות
28/05/2009 slagwerker [nl] הגייה slagwerker 0 הצבעות
28/05/2009 logopedist [nl] הגייה logopedist 0 הצבעות
28/05/2009 lokettiste [nl] הגייה lokettiste 0 הצבעות
28/05/2009 visser [nl] הגייה visser 0 הצבעות
28/05/2009 Perser [nl] הגייה Perser 0 הצבעות
28/05/2009 Renner [nl] הגייה Renner 0 הצבעות
28/05/2009 leraar [nl] הגייה leraar 1 הצבעות
28/05/2009 slijter [nl] הגייה slijter -1 הצבעות
28/05/2009 magiër [nl] הגייה magiër 0 הצבעות
28/05/2009 maaier [nl] הגייה maaier 0 הצבעות
28/05/2009 componist [nl] הגייה componist 0 הצבעות
28/05/2009 heibaas [nl] הגייה heibaas 0 הצבעות
28/05/2009 verkoper [nl] הגייה verkoper 0 הצבעות
28/05/2009 wachter [nl] הגייה wachter 0 הצבעות
28/05/2009 oppasser [nl] הגייה oppasser 0 הצבעות
28/05/2009 dompteur [nl] הגייה dompteur 0 הצבעות