פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
27/05/2009 wilgeroosje [nl] הגייה wilgeroosje 0 הצבעות
27/05/2009 Antje [nl] הגייה Antje 0 הצבעות
27/05/2009 bosrank [nl] הגייה bosrank 0 הצבעות
27/05/2009 holwortel [nl] הגייה holwortel 0 הצבעות
27/05/2009 guldenroede [nl] הגייה guldenroede 0 הצבעות
27/05/2009 adelaarsvaren [nl] הגייה adelaarsvaren 0 הצבעות
27/05/2009 vlier [nl] הגייה vlier 0 הצבעות
27/05/2009 dalkruid [nl] הגייה dalkruid 0 הצבעות
27/05/2009 leverbloempje [nl] הגייה leverbloempje 0 הצבעות
27/05/2009 stinkend nieskruid [nl] הגייה stinkend nieskruid 0 הצבעות
27/05/2009 pinksterbloem [nl] הגייה pinksterbloem 0 הצבעות
27/05/2009 bosaardbei [nl] הגייה bosaardbei 0 הצבעות
27/05/2009 wollige sneeuwbal [nl] הגייה wollige sneeuwbal 0 הצבעות
27/05/2009 gewone bosbes [nl] הגייה gewone bosbes 0 הצבעות
27/05/2009 lieve-vrouwe-bedstro [nl] הגייה lieve-vrouwe-bedstro 0 הצבעות
27/05/2009 duizenguldenkruid [nl] הגייה duizenguldenkruid 0 הצבעות
27/05/2009 koekoeksbloem [nl] הגייה koekoeksbloem 0 הצבעות
27/05/2009 liggend walstro [nl] הגייה liggend walstro 0 הצבעות
27/05/2009 gewone sleutelbloem [nl] הגייה gewone sleutelbloem 0 הצבעות
27/05/2009 echt walstro [nl] הגייה echt walstro 0 הצבעות
27/05/2009 speenkruid [nl] הגייה speenkruid 0 הצבעות
27/05/2009 gelderse roos [nl] הגייה gelderse roos 0 הצבעות
27/05/2009 lelietje-van-dalen [nl] הגייה lelietje-van-dalen 0 הצבעות
27/05/2009 hazelaar [nl] הגייה hazelaar 0 הצבעות
27/05/2009 lijsterbes [nl] הגייה lijsterbes 0 הצבעות
27/05/2009 heksenkruid [nl] הגייה heksenkruid 0 הצבעות
27/05/2009 rode klaver [nl] הגייה rode klaver 0 הצבעות
27/05/2009 brem [nl] הגייה brem 0 הצבעות
27/05/2009 Erica [nl] הגייה Erica 1 הצבעות
27/05/2009 margriet [nl] הגייה margriet 0 הצבעות