פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
15/06/2016 rezulte [eo] הגייה rezulte 0 הצבעות
15/06/2016 kolizii [eo] הגייה kolizii 0 הצבעות
02/09/2013 rafini [eo] הגייה rafini 0 הצבעות
02/09/2013 radiofotografio [eo] הגייה radiofotografio 0 הצבעות
02/09/2013 ŝuti [eo] הגייה ŝuti -2 הצבעות
02/09/2013 Q [eo] הגייה Q 0 הצבעות
02/09/2013 i [eo] הגייה i 0 הצבעות
02/09/2013 ĥ [eo] הגייה ĥ 0 הצבעות
02/09/2013 ĝ [eo] הגייה ĝ -1 הצבעות
02/09/2013 R [eo] הגייה R 0 הצבעות
02/09/2013 1984 [eo] הגייה 1984 -1 הצבעות
02/09/2013 jahurto [eo] הגייה jahurto 0 הצבעות
02/09/2013 depressiva [pt] הגייה depressiva 0 הצבעות
02/09/2013 zangar-se [pt] הגייה zangar-se 0 הצבעות
02/09/2013 assoalhada [pt] הגייה assoalhada 0 הצבעות
02/09/2013 bonfama [eo] הגייה bonfama 0 הצבעות
02/09/2013 ekstrema [eo] הגייה ekstrema 0 הצבעות
02/09/2013 jogurto [eo] הגייה jogurto 0 הצבעות
02/09/2013 jokero [eo] הגייה jokero 0 הצבעות
02/09/2013 hejtilo [eo] הגייה hejtilo 0 הצבעות
02/09/2013 hektolitro [eo] הגייה hektolitro 0 הצבעות
02/09/2013 hektometro [eo] הגייה hektometro 0 הצבעות
02/09/2013 helblua [eo] הגייה helblua 0 הצבעות
02/09/2013 hejmveo [eo] הגייה hejmveo 0 הצבעות
02/09/2013 infanterio [eo] הגייה infanterio 0 הצבעות
02/09/2013 forbruli [eo] הגייה forbruli 0 הצבעות
02/09/2013 engluti [eo] הגייה engluti 0 הצבעות
02/09/2013 kritiko [eo] הגייה kritiko 0 הצבעות
02/09/2013 helpantino [eo] הגייה helpantino 0 הצבעות
02/09/2013 helpanto [eo] הגייה helpanto -1 הצבעות