פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
02/10/2009 ponerse de pie [es] הגייה ponerse de pie 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 tengo prisa [es] הגייה tengo prisa 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 lidiar [es] הגייה lidiar 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 desfilan [es] הגייה desfilan 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 inflados [es] הגייה inflados 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 maniobrantes [es] הגייה maniobrantes 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 golpes [es] הגייה golpes 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 esencia [es] הגייה esencia 0 הצבעות
02/10/2009 normas [es] הגייה normas 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 duros [es] הגייה duros 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 defectos [es] הגייה defectos 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 rojos [es] הגייה rojos 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 vinos [es] הגייה vinos 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 defienda [es] הגייה defienda 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 triunfos [es] הגייה triunfos 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 incienso [es] הגייה incienso 0 הצבעות
02/10/2009 responsabilidades [es] הגייה responsabilidades 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 resina [es] הגייה resina 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 alcanfor [es] הגייה alcanfor 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 balsámico [es] הגייה balsámico 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 floral [es] הגייה floral 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 armonioso [es] הגייה armonioso 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
02/10/2009 astringencia [es] הגייה astringencia 0 הצבעות
02/10/2009 débiles [es] הגייה débiles 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
29/09/2009 Mariano Higes [es] הגייה Mariano Higes 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
29/09/2009 Irizar [es] הגייה Irizar 0 הצבעות
29/09/2009 hortícolas [es] הגייה hortícolas 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
29/09/2009 picor [es] הגייה picor 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
29/09/2009 estelares [es] הגייה estelares 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
29/09/2009 bayas [es] הגייה bayas 3 הצבעות ההגייה הטובה ביותר