פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
31/05/2012 telecinético [pt] הגייה telecinético 0 הצבעות
31/05/2012 demolhar [pt] הגייה demolhar 0 הצבעות
31/05/2012 recalcitrar [pt] הגייה recalcitrar 0 הצבעות
31/05/2012 recalcitrante [pt] הגייה recalcitrante 0 הצבעות
31/05/2012 crisógrafo [pt] הגייה crisógrafo 0 הצבעות
31/05/2012 crisográfico [pt] הגייה crisográfico 0 הצבעות
31/05/2012 crisografia [pt] הגייה crisografia 0 הצבעות
31/05/2012 criolita [pt] הגייה criolita 0 הצבעות
31/05/2012 criogênico [pt] הגייה criogênico 0 הצבעות
31/05/2012 criogenia [pt] הגייה criogenia 0 הצבעות
31/05/2012 criófito [pt] הגייה criófito 0 הצבעות
31/05/2012 jumento [pt] הגייה jumento 0 הצבעות
31/05/2012 juntura [pt] הגייה juntura 0 הצבעות
31/05/2012 jupiteriano [pt] הגייה jupiteriano 0 הצבעות
31/05/2012 cortisol [pt] הגייה cortisol 0 הצבעות
31/05/2012 corruptela [pt] הגייה corruptela 0 הצבעות
31/05/2012 desinência [pt] הגייה desinência 0 הצבעות
31/05/2012 desindexação [pt] הגייה desindexação 0 הצבעות
31/05/2012 desindexar [pt] הגייה desindexar 0 הצבעות
31/05/2012 designação [pt] הגייה designação 0 הצבעות
31/05/2012 glotocronologia [pt] הגייה glotocronologia 0 הצבעות
31/05/2012 vexante [pt] הגייה vexante 0 הצבעות
31/05/2012 vezo [pt] הגייה vezo 0 הצבעות
31/05/2012 solipsismo [pt] הגייה solipsismo 0 הצבעות
31/05/2012 abstruso [pt] הגייה abstruso 0 הצבעות
31/05/2012 retângulo [pt] הגייה retângulo 0 הצבעות
30/05/2012 Corpus Christi [pt] הגייה Corpus Christi 1 הצבעות
30/05/2012 Circe [pt] הגייה Circe 0 הצבעות
30/05/2012 analgésico [pt] הגייה analgésico 0 הצבעות
30/05/2012 milhafre [pt] הגייה milhafre 0 הצבעות