פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
06/11/2010 atrevida [es] הגייה atrevida 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
06/11/2010 blow dry [en] הגייה blow dry -1 הצבעות
06/11/2010 birthmark [en] הגייה birthmark 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
06/11/2010 disdainfully [en] הגייה disdainfully 0 הצבעות
17/08/2010 prying [en] הגייה prying 0 הצבעות
17/08/2010 dreamily [en] הגייה dreamily 0 הצבעות
17/08/2010 bounded [en] הגייה bounded 0 הצבעות
17/08/2010 murmured [en] הגייה murmured 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
17/08/2010 coarseness [en] הגייה coarseness 0 הצבעות
17/08/2010 vulgarity [en] הגייה vulgarity 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
17/08/2010 hollow-cheeked [en] הגייה hollow-cheeked 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
17/08/2010 bare-headed [en] הגייה bare-headed 0 הצבעות
17/08/2010 loveliness [en] הגייה loveliness 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
17/08/2010 refusals [en] הגייה refusals 0 הצבעות
17/08/2010 charitably [en] הגייה charitably 0 הצבעות
17/08/2010 puritanical [en] הגייה puritanical 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
17/08/2010 unspotted [en] הגייה unspotted 0 הצבעות
17/08/2010 subtleties [en] הגייה subtleties 0 הצבעות
17/08/2010 dearest [en] הגייה dearest 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
17/08/2010 fastidiously [en] הגייה fastidiously 0 הצבעות
17/08/2010 academicians [en] הגייה academicians 0 הצבעות
17/08/2010 poaching [en] הגייה poaching 0 הצבעות
17/08/2010 audibly [en] הגייה audibly 0 הצבעות
17/08/2010 inaudibly [en] הגייה inaudibly 0 הצבעות
17/08/2010 stirred [en] הגייה stirred 0 הצבעות
17/08/2010 ribbons [en] הגייה ribbons 0 הצבעות
17/08/2010 surrendering [en] הגייה surrendering 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
17/08/2010 beast [en] הגייה beast 0 הצבעות
17/08/2010 weatherproof [en] הגייה weatherproof 0 הצבעות
17/08/2010 missionary [en] הגייה missionary 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר