פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
06/11/2011 scepticism [en] הגייה scepticism 0 הצבעות
06/11/2011 retroactively [en] הגייה retroactively 0 הצבעות
06/11/2011 hegemonism [en] הגייה hegemonism 1 הצבעות
06/11/2011 occipital lobes [en] הגייה occipital lobes 0 הצבעות
06/11/2011 snuck [en] הגייה snuck 0 הצבעות
06/11/2011 reagents [en] הגייה reagents 0 הצבעות
06/11/2011 duopoly [en] הגייה duopoly 0 הצבעות
18/10/2011 pictured [en] הגייה pictured 0 הצבעות
18/10/2011 psychoneuroses [en] הגייה psychoneuroses 0 הצבעות
18/10/2011 anticonvulsant [en] הגייה anticonvulsant 0 הצבעות
18/10/2011 roadmap [en] הגייה roadmap 0 הצבעות
18/10/2011 alphabets [en] הגייה alphabets 0 הצבעות
18/10/2011 capturing [en] הגייה capturing 0 הצבעות
16/10/2011 Stephanie Seymour [en] הגייה Stephanie Seymour 0 הצבעות
16/10/2011 procrastinating [en] הגייה procrastinating 0 הצבעות
05/10/2011 Ilsa [en] הגייה Ilsa 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/10/2011 proposes [en] הגייה proposes 1 הצבעות
05/10/2011 disposes [en] הגייה disposes 0 הצבעות
05/10/2011 bondservant [en] הגייה bondservant 0 הצבעות
05/10/2011 tersely [en] הגייה tersely 0 הצבעות
05/10/2011 indicated [en] הגייה indicated 0 הצבעות
05/10/2011 inputting [en] הגייה inputting 0 הצבעות
05/10/2011 taxability [en] הגייה taxability 1 הצבעות
05/10/2011 watertight [en] הגייה watertight 0 הצבעות
05/10/2011 regretting [en] הגייה regretting 1 הצבעות
05/10/2011 kisser [en] הגייה kisser 0 הצבעות
05/10/2011 metabolized [en] הגייה metabolized 0 הצבעות
05/10/2011 hydrolysis [en] הגייה hydrolysis 0 הצבעות
05/10/2011 unconscientious [en] הגייה unconscientious 0 הצבעות
05/10/2011 centimeters [en] הגייה centimeters 1 הצבעות