פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך Phrase הקשב הצבעות
20/04/2019 excoriation disorder [en] הגייה excoriation disorder 0 הצבעות
16/04/2019 moment of inertia [en] הגייה moment of inertia 1 הצבעות
15/04/2019 run in families [en] הגייה run in families 0 הצבעות
15/04/2019 run through [en] הגייה run through 0 הצבעות
15/04/2019 jump up [en] הגייה jump up 1 הצבעות
15/04/2019 hIt the floor [en] הגייה hIt the floor 0 הצבעות
15/04/2019 Sis Mio's really stubborn when she wants to be [en] הגייה Sis Mio's really stubborn when she wants to be 1 הצבעות
15/04/2019 what the hell [en] הגייה what the hell 1 הצבעות
15/04/2019 nymphs and naiads [en] הגייה nymphs and naiads 2 הצבעות
15/04/2019 went on [en] הגייה went on 0 הצבעות
15/04/2019 goes on [en] הגייה goes on 0 הצבעות
15/04/2019 tottered into [en] הגייה tottered into 0 הצבעות
15/04/2019 the shadow lengthens [en] הגייה the shadow lengthens 1 הצבעות
15/04/2019 wracking pain [en] הגייה wracking pain 0 הצבעות
15/04/2019 colostomy bag [en] הגייה colostomy bag 1 הצבעות
15/04/2019 not for sissies [en] הגייה not for sissies 0 הצבעות
15/04/2019 Religious life is characterized by prayer, sermons, and the study of the scriptures [en] הגייה Religious life is characterized by prayer, sermons, and the study of the scriptures 0 הצבעות
15/04/2019 go see a shrink [en] הגייה go see a shrink 0 הצבעות
15/04/2019 skim milk [en] הגייה skim milk 1 הצבעות
15/04/2019 delta sleep-inducing peptide [en] הגייה delta sleep-inducing peptide 0 הצבעות
15/04/2019 glide down [en] הגייה glide down 0 הצבעות
15/04/2019 bring on [en] הגייה bring on 0 הצבעות
15/04/2019 break through [en] הגייה break through 0 הצבעות
15/04/2019 go to pieces [en] הגייה go to pieces 0 הצבעות
15/04/2019 drone on [en] הגייה drone on 0 הצבעות
15/04/2019 washing his hands of [en] הגייה washing his hands of 0 הצבעות
15/04/2019 sink in [en] הגייה sink in 0 הצבעות
15/04/2019 sank in [en] הגייה sank in 0 הצבעות
15/04/2019 spill your guts [en] הגייה spill your guts 0 הצבעות
15/04/2019 thready branches [en] הגייה thready branches 0 הצבעות