פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
31/03/2019 oary [en] הגייה oary 0 הצבעות
31/03/2019 jangar [en] הגייה jangar 0 הצבעות
31/03/2019 voliate [en] הגייה voliate 0 הצבעות
31/03/2019 nitisinone [en] הגייה nitisinone 0 הצבעות
31/03/2019 NTBC [en] הגייה NTBC 0 הצבעות
31/03/2019 lactobacilli [en] הגייה lactobacilli 0 הצבעות
31/03/2019 Hi-NRG [en] הגייה Hi-NRG 0 הצבעות
31/03/2019 fructokinase [en] הגייה fructokinase 0 הצבעות
31/03/2019 galactokinase [en] הגייה galactokinase 0 הצבעות
31/03/2019 hyperammonemic [en] הגייה hyperammonemic 0 הצבעות
31/03/2019 galactonate [en] הגייה galactonate 0 הצבעות
31/03/2019 heterotaxy [en] הגייה heterotaxy 0 הצבעות
31/03/2019 situs solitude [en] הגייה situs solitude 0 הצבעות
31/03/2019 Transferase [en] הגייה Transferase 0 הצבעות
31/03/2019 castrati [en] הגייה castrati 0 הצבעות
31/03/2019 pauperization [en] הגייה pauperization 0 הצבעות
31/03/2019 situs solitus [en] הגייה situs solitus 0 הצבעות
31/03/2019 tyrosinemia [en] הגייה tyrosinemia 0 הצבעות
31/03/2019 fumarylacetoacetate [en] הגייה fumarylacetoacetate 0 הצבעות
31/03/2019 Isomerase [en] הגייה Isomerase 0 הצבעות
31/03/2019 phenocopy [en] הגייה phenocopy 0 הצבעות
31/03/2019 dibasic [en] הגייה dibasic 0 הצבעות
31/03/2019 then-current [en] הגייה then-current 0 הצבעות
31/03/2019 cystinuria [en] הגייה cystinuria 0 הצבעות
31/03/2019 Theonym [en] הגייה Theonym 0 הצבעות
31/03/2019 syntenic [en] הגייה syntenic 0 הצבעות
31/03/2019 calvarium [en] הגייה calvarium 0 הצבעות
31/03/2019 sex-linked [en] הגייה sex-linked 0 הצבעות
31/03/2019 electrophorise [en] הגייה electrophorise 0 הצבעות
31/03/2019 hypolactasia [en] הגייה hypolactasia 0 הצבעות