פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
29/03/2019 fother [en] הגייה fother 0 הצבעות
29/03/2019 Parakeratosis [en] הגייה Parakeratosis 0 הצבעות
29/03/2019 Huracan [en] הגייה Huracan 0 הצבעות
29/03/2019 C-banding [en] הגייה C-banding 0 הצבעות
29/03/2019 dispermy [en] הגייה dispermy 0 הצבעות
29/03/2019 MRD [en] הגייה MRD 0 הצבעות
29/03/2019 triploidy [en] הגייה triploidy 0 הצבעות
29/03/2019 pseudoachondroplasia [en] הגייה pseudoachondroplasia 0 הצבעות
29/03/2019 isodisomy [en] הגייה isodisomy 0 הצבעות
29/03/2019 Nicolas Luard [en] הגייה Nicolas Luard 0 הצבעות
29/03/2019 Karen Uhlenbeck [en] הגייה Karen Uhlenbeck 0 הצבעות
29/03/2019 Joseph Lefever [en] הגייה Joseph Lefever 0 הצבעות
29/03/2019 barkantine [en] הגייה barkantine 0 הצבעות
29/03/2019 nucleolar [en] הגייה nucleolar 0 הצבעות
29/03/2019 choloretic [en] הגייה choloretic 0 הצבעות
29/03/2019 Andrew Niccol [en] הגייה Andrew Niccol 0 הצבעות
29/03/2019 canons [en] הגייה canons 0 הצבעות
29/03/2019 Paul Elmer More [en] הגייה Paul Elmer More 0 הצבעות
29/03/2019 Louis Sass [en] הגייה Louis Sass 0 הצבעות
29/03/2019 nice-looking [en] הגייה nice-looking 0 הצבעות
28/03/2019 John Beddoe [en] הגייה John Beddoe 0 הצבעות
28/03/2019 tinnitus [en] הגייה tinnitus -1 הצבעות
28/03/2019 redetect [en] הגייה redetect 1 הצבעות
28/03/2019 redetected [en] הגייה redetected 1 הצבעות
28/03/2019 redetection [en] הגייה redetection 1 הצבעות
28/03/2019 maligning [en] הגייה maligning 0 הצבעות
28/03/2019 Jean Simmons [en] הגייה Jean Simmons 0 הצבעות
28/03/2019 isopore [en] הגייה isopore 0 הצבעות
28/03/2019 penally [en] הגייה penally 1 הצבעות