פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
03/04/2019 ... [en] הגייה ... 0 הצבעות
03/04/2019 sealed-beam [en] הגייה sealed-beam 1 הצבעות
03/04/2019 furring [en] הגייה furring 1 הצבעות
03/04/2019 fur-trimmed [en] הגייה fur-trimmed 1 הצבעות
03/04/2019 casebook [en] הגייה casebook 1 הצבעות
03/04/2019 fur-bearing [en] הגייה fur-bearing 1 הצבעות
03/04/2019 Walter Benjamin [en] הגייה Walter Benjamin 0 הצבעות
03/04/2019 Jim Brockmire [en] הגייה Jim Brockmire 0 הצבעות
03/04/2019 Kinesic [en] הגייה Kinesic 0 הצבעות
02/04/2019 microwaves [en] הגייה microwaves 1 הצבעות
02/04/2019 Martin Buber [en] הגייה Martin Buber 0 הצבעות
02/04/2019 aphonic [en] הגייה aphonic 0 הצבעות
02/04/2019 multitasked [en] הגייה multitasked 0 הצבעות
02/04/2019 paravane [en] הגייה paravane 0 הצבעות
02/04/2019 penetrometer [en] הגייה penetrometer 0 הצבעות
02/04/2019 eking [en] הגייה eking 0 הצבעות
02/04/2019 Deya Brewery [en] הגייה Deya Brewery 0 הצבעות
02/04/2019 circulator [en] הגייה circulator 0 הצבעות
02/04/2019 Uffington [en] הגייה Uffington 0 הצבעות
02/04/2019 David Ferris [en] הגייה David Ferris 0 הצבעות
02/04/2019 Nazis [en] הגייה Nazis 0 הצבעות
02/04/2019 Rosa Luxemburg [en] הגייה Rosa Luxemburg 0 הצבעות
02/04/2019 School reform movements [en] הגייה School reform movements 0 הצבעות
01/04/2019 classbook [en] הגייה classbook 1 הצבעות
01/04/2019 snowpack [en] הגייה snowpack 1 הצבעות
01/04/2019 placode [en] הגייה placode 0 הצבעות
01/04/2019 Pete Buttigieg [en] הגייה Pete Buttigieg 0 הצבעות
01/04/2019 hoveller [en] הגייה hoveller 0 הצבעות
01/04/2019 tyrosinase [en] הגייה tyrosinase 0 הצבעות
01/04/2019 horizontalis [en] הגייה horizontalis 0 הצבעות