פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
01/04/2019 Richard Mourdock [en] הגייה Richard Mourdock 0 הצבעות
01/04/2019 Caburn [en] הגייה Caburn 0 הצבעות
01/04/2019 verderer [en] הגייה verderer 0 הצבעות
01/04/2019 Raoul Walsh [en] הגייה Raoul Walsh 0 הצבעות
01/04/2019 Pampero [en] הגייה Pampero 0 הצבעות
01/04/2019 Ossifrage [en] הגייה Ossifrage 0 הצבעות
01/04/2019 Urangan [en] הגייה Urangan 0 הצבעות
01/04/2019 Hathi [en] הגייה Hathi 0 הצבעות
01/04/2019 Bandar-log [en] הגייה Bandar-log 0 הצבעות
01/04/2019 Ingalls [en] הגייה Ingalls 0 הצבעות
01/04/2019 crostini [en] הגייה crostini 0 הצבעות
01/04/2019 enterally [en] הגייה enterally 0 הצבעות
01/04/2019 Zionists [en] הגייה Zionists 0 הצבעות
01/04/2019 β-glucosidase [en] הגייה β-glucosidase 0 הצבעות
01/04/2019 preretirement [en] הגייה preretirement 1 הצבעות
01/04/2019 aminoacidopathy [en] הגייה aminoacidopathy 0 הצבעות
01/04/2019 acquiesces [en] הגייה acquiesces 0 הצבעות
31/03/2019 centimorgan [en] הגייה centimorgan 0 הצבעות
31/03/2019 visceromegaly [en] הגייה visceromegaly 0 הצבעות
31/03/2019 hypersplenism [en] הגייה hypersplenism 0 הצבעות
31/03/2019 metachromatic [en] הגייה metachromatic 0 הצבעות
31/03/2019 galactosylceramide [en] הגייה galactosylceramide 0 הצבעות
31/03/2019 hypertonicity [en] הגייה hypertonicity 0 הצבעות
31/03/2019 gangliosidosis [en] הגייה gangliosidosis 0 הצבעות
31/03/2019 mucopolysaccharidoses [en] הגייה mucopolysaccharidoses 0 הצבעות
31/03/2019 demasculinize [en] הגייה demasculinize 0 הצבעות
31/03/2019 orthoganal [en] הגייה orthoganal 0 הצבעות
31/03/2019 irretentive [en] הגייה irretentive 0 הצבעות
31/03/2019 downtake [en] הגייה downtake 0 הצבעות
31/03/2019 drogue [en] הגייה drogue 0 הצבעות