פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
09/11/2008 élection [fr] הגייה élection 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2008 député [fr] הגייה député 0 הצבעות
09/11/2008 jours [fr] הגייה jours 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2008 année [fr] הגייה année 4 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2008 mois [fr] הגייה mois 7 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2008 semaine [fr] הגייה semaine 5 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2008 samedi [fr] הגייה samedi 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2008 vendredi [fr] הגייה vendredi 3 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2008 mercredi [fr] הגייה mercredi 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2008 Cartier [fr] הגייה Cartier 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2008 Bourgeault [fr] הגייה Bourgeault 0 הצבעות
09/11/2008 ancêtres [fr] הגייה ancêtres 0 הצבעות
09/11/2008 enseigné [fr] הגייה enseigné 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2008 anniversaires [fr] הגייה anniversaires 0 הצבעות
09/11/2008 Marithé [fr] הגייה Marithé 0 הצבעות
09/11/2008 Girbaud [fr] הגייה Girbaud 0 הצבעות
09/11/2008 pour [fr] הגייה pour 0 הצבעות
09/11/2008 travaillez [fr] הגייה travaillez 0 הצבעות
09/11/2008 ouvrez [fr] הגייה ouvrez 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2008 regardez [fr] הגייה regardez 5 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2008 prenez [fr] הגייה prenez 4 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2008 gorgée [fr] הגייה gorgée 0 הצבעות
09/11/2008 domestique [fr] הגייה domestique 0 הצבעות
09/11/2008 L'Oréal [fr] הגייה L'Oréal 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2008 septembre [fr] הגייה septembre 8 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
08/11/2008 pourpre [fr] הגייה pourpre 0 הצבעות
08/11/2008 coucher [fr] הגייה coucher 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
08/11/2008 vaciller [fr] הגייה vaciller 3 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
08/11/2008 sephora [fr] הגייה sephora 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
08/11/2008 cataracte [fr] הגייה cataracte 0 הצבעות