פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הגייה מידע
21/06/2015 남침 [ko] הגייה 남침 0 הצבעות
21/06/2015 남도타령 [ko] הגייה 남도타령 0 הצבעות
21/06/2015 남루하다 [ko] הגייה 남루하다 0 הצבעות
21/06/2015 세종기지 [ko] הגייה 세종기지 0 הצבעות
21/06/2015 남극세종기지 [ko] הגייה 남극세종기지 0 הצבעות
21/06/2015 남창 [ko] הגייה 남창 0 הצבעות
21/06/2015 북군 [ko] הגייה 북군 0 הצבעות
21/06/2015 남군 [ko] הגייה 남군 0 הצבעות
21/06/2015 남촌 [ko] הגייה 남촌 0 הצבעות
21/06/2015 남량 [ko] הגייה 남량 על ידי nakoa
21/06/2015 지남철 [ko] הגייה 지남철 0 הצבעות
21/06/2015 남획 [ko] הגייה 남획 0 הצבעות
21/06/2015 정녀 [ko] הגייה 정녀 0 הצבעות
21/06/2015 땅끝마을 [ko] הגייה 땅끝마을 0 הצבעות
21/06/2015 남남 [ko] הגייה 남남 0 הצבעות
21/06/2015 박수무당 [ko] הגייה 박수무당 0 הצבעות
21/06/2015 쪽바리 [ko] הגייה 쪽바리 0 הצבעות
21/06/2015 난징대학살 [ko] הגייה 난징대학살 0 הצבעות
21/06/2015 남인 [ko] הגייה 남인 0 הצבעות
21/06/2015 넘사벽 [ko] הגייה 넘사벽 0 הצבעות
21/06/2015 남사스럽다 [ko] הגייה 남사스럽다 0 הצבעות
21/06/2015 남벌하다 [ko] הגייה 남벌하다 0 הצבעות
21/06/2015 남벌 [ko] הגייה 남벌 0 הצבעות
21/06/2015 남지 [ko] הגייה 남지 0 הצבעות
21/06/2015 남조시대 [ko] הגייה 남조시대 0 הצבעות
21/06/2015 남제 [ko] הגייה 남제 0 הצבעות
21/06/2015 남종 [ko] הגייה 남종 0 הצבעות
21/06/2015 여편네 [ko] הגייה 여편네 0 הצבעות
21/06/2015 남정네 [ko] הגייה 남정네 0 הצבעות
21/06/2015 후작 [ko] הגייה 후작 0 הצבעות