פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הגייה מידע
21/06/2015 백작 [ko] הגייה 백작 0 הצבעות
21/06/2015 남작 [ko] הגייה 남작 0 הצבעות
21/06/2015 남장 [ko] הגייה 남장 0 הצבעות
21/06/2015 여장남자 [ko] הגייה 여장남자 0 הצבעות
21/06/2015 남장여자 [ko] הגייה 남장여자 0 הצבעות
21/06/2015 북녘땅 [ko] הגייה 북녘땅 0 הצבעות
21/06/2015 남녘땅 [ko] הגייה 남녘땅 0 הצבעות
21/06/2015 남녘 [ko] הגייה 남녘 0 הצבעות
21/06/2015 남파 [ko] הגייה 남파 0 הצבעות
21/06/2015 남발하다 [ko] הגייה 남발하다 0 הצבעות
21/06/2015 남발 [ko] הגייה 남발 0 הצבעות
21/06/2015 북구 [ko] הגייה 북구 0 הצבעות
21/06/2015 동구 [ko] הגייה 동구 0 הצבעות
21/06/2015 남구 [ko] הגייה 남구 0 הצבעות
21/06/2015 남단 [ko] הגייה 남단 0 הצבעות
21/06/2015 남진정책 [ko] הגייה 남진정책 0 הצבעות
21/06/2015 손무 [ko] הגייה 손무 0 הצבעות
21/06/2015 강태공 [ko] הגייה 강태공 0 הצבעות
21/06/2015 병법서 [ko] הגייה 병법서 0 הצבעות
21/06/2015 손자병법 [ko] הגייה 손자병법 0 הצבעות
21/06/2015 육도삼략 [ko] הגייה 육도삼략 0 הצבעות
21/06/2015 남탕 [ko] הגייה 남탕 0 הצבעות
21/06/2015 남아일언중천금 [ko] הגייה 남아일언중천금 0 הצבעות
21/06/2015 남아 [ko] הגייה 남아 0 הצבעות
21/06/2015 남용하다 [ko] הגייה 남용하다 1 הצבעות
21/06/2015 남용 [ko] הגייה 남용 0 הצבעות
21/06/2015 남국 [ko] הגייה 남국 0 הצבעות
21/06/2015 남북관계 [ko] הגייה 남북관계 0 הצבעות
21/06/2015 남부군 [ko] הגייה 남부군 0 הצבעות
21/06/2015 남매지간 [ko] הגייה 남매지간 0 הצבעות