פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
31/05/2018 주민 등록 등본 [ko] הגייה 주민 등록 등본 0 הצבעות
31/05/2018 재선충병 [ko] הגייה 재선충병 0 הצבעות
31/05/2018 잰말놀이 [ko] הגייה 잰말놀이 0 הצבעות
31/05/2018 그러지마 [ko] הגייה 그러지마 0 הצבעות
31/05/2018 동성결혼 [ko] הגייה 동성결혼 0 הצבעות
31/05/2018 영주권 [ko] הגייה 영주권 0 הצבעות
31/05/2018 횡단보도에서 [ko] הגייה 횡단보도에서 0 הצבעות
31/05/2018 추정을 내리다 [ko] הגייה 추정을 내리다 0 הצבעות
31/05/2018 떠먹다 [ko] הגייה 떠먹다 0 הצבעות
31/05/2018 인터넷으로 [ko] הגייה 인터넷으로 0 הצבעות
01/06/2017 명랑 [ko] הגייה 명랑 0 הצבעות
01/06/2017 곳곳마다 [ko] הגייה 곳곳마다 0 הצבעות
01/06/2017 사모실 [ko] הגייה 사모실 0 הצבעות
01/06/2017 도솔천 [ko] הגייה 도솔천 0 הצבעות
01/06/2017 무안하다 [ko] הגייה 무안하다 0 הצבעות
01/06/2017 꿋꿋이 [ko] הגייה 꿋꿋이 0 הצבעות
01/06/2017 가슴에 와 닿다 [ko] הגייה 가슴에 와 닿다 0 הצבעות
01/06/2017 왕벚꽃 [ko] הגייה 왕벚꽃 0 הצבעות
01/06/2017 가슴을 불태우다 [ko] הגייה 가슴을 불태우다 0 הצבעות
01/06/2017 가슴을 앓다 [ko] הגייה 가슴을 앓다 0 הצבעות
01/06/2017 가슴을 울리다 [ko] הגייה 가슴을 울리다 0 הצבעות
01/06/2017 가슴을 찌르다 [ko] הגייה 가슴을 찌르다 0 הצבעות
01/06/2017 경양식집 [ko] הגייה 경양식집 0 הצבעות
01/06/2017 가슴을 태우다 [ko] הגייה 가슴을 태우다 0 הצבעות
01/06/2017 가슴을 펴다 [ko] הגייה 가슴을 펴다 0 הצבעות
01/06/2017 가시가 돋치다 [ko] הגייה 가시가 돋치다 0 הצבעות
01/06/2017 가슴이 타다 [ko] הגייה 가슴이 타다 0 הצבעות
01/06/2017 새세대 [ko] הגייה 새세대 0 הצבעות
01/06/2017 외침소리 [ko] הגייה 외침소리 0 הצבעות
01/06/2017 일반사람 [ko] הגייה 일반사람 0 הצבעות