פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
01/09/2013 erikejo [eo] הגייה erikejo 0 הצבעות
01/09/2013 eriko [eo] הגייה eriko 0 הצבעות
01/09/2013 eksterlanda [eo] הגייה eksterlanda 0 הצבעות
01/09/2013 eksterordinara [eo] הגייה eksterordinara 0 הצבעות
01/09/2013 ĵaluza [eo] הגייה ĵaluza 0 הצבעות
29/08/2013 memstudi [eo] הגייה memstudi 0 הצבעות
29/08/2013 antisepsilo [eo] הגייה antisepsilo 0 הצבעות
29/08/2013 enigi [eo] הגייה enigi 0 הצבעות
29/08/2013 dusenca [eo] הגייה dusenca 0 הצבעות
29/08/2013 kolektiva [eo] הגייה kolektiva 0 הצבעות
29/08/2013 kolektivo [eo] הגייה kolektivo 0 הצבעות
29/08/2013 komplico [eo] הגייה komplico 0 הצבעות
29/08/2013 aerlinio [eo] הגייה aerlinio 0 הצבעות
29/08/2013 litkuseno [eo] הגייה litkuseno 0 הצבעות
29/08/2013 nekonataj [eo] הגייה nekonataj 0 הצבעות
29/08/2013 krucforme [eo] הגייה krucforme 0 הצבעות
29/08/2013 komforte [eo] הגייה komforte 0 הצבעות
29/08/2013 krome [eo] הגייה krome 0 הצבעות
29/08/2013 malavantaĝo [eo] הגייה malavantaĝo 0 הצבעות
29/08/2013 dusignifa [eo] הגייה dusignifa 0 הצבעות
29/08/2013 kolektanto [eo] הגייה kolektanto 0 הצבעות
29/08/2013 kolekto [eo] הגייה kolekto 0 הצבעות
29/08/2013 komploto [eo] הגייה komploto 0 הצבעות
29/08/2013 komponi [eo] הגייה komponi 0 הצבעות
29/08/2013 komponisto [eo] הגייה komponisto 0 הצבעות
29/08/2013 lernejestro [eo] הגייה lernejestro 0 הצבעות
29/08/2013 lernigi [eo] הגייה lernigi 0 הצבעות
29/08/2013 lernita [eo] הגייה lernita 0 הצבעות
29/08/2013 gvidado [eo] הגייה gvidado 0 הצבעות
29/08/2013 konfirmi [eo] הגייה konfirmi 0 הצבעות