פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
10/11/2009 cuadrilla [es] הגייה cuadrilla 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
10/11/2009 cuadragésima [es] הגייה cuadragésima 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
10/11/2009 incrementarse [es] הגייה incrementarse 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
10/11/2009 bucle [es] הגייה bucle 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
10/11/2009 eufónico [es] הגייה eufónico 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
10/11/2009 Aquisgrán [es] הגייה Aquisgrán 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2009 barquilla [es] הגייה barquilla 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2009 apartarse [es] הגייה apartarse 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2009 nao [es] הגייה nao 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2009 napias [es] הגייה napias 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2009 barquichuelo [es] הגייה barquichuelo 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2009 aparejador [es] הגייה aparejador 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2009 barra [es] הגייה barra 0 הצבעות
09/11/2009 baremo [es] הגייה baremo 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2009 bardo [es] הגייה bardo 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2009 níveo [es] הגייה níveo 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/11/2009 nobiliario [es] הגייה nobiliario 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
07/11/2009 hexaedro [es] הגייה hexaedro 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
07/11/2009 zampón [es] הגייה zampón 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
07/11/2009 hiato [es] הגייה hiato 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
07/11/2009 zampatortas [es] הגייה zampatortas 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
07/11/2009 zambullida [es] הגייה zambullida 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
07/11/2009 hez [es] הגייה hez 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
07/11/2009 heteróclito [es] הגייה heteróclito 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
07/11/2009 herrumbroso [es] הגייה herrumbroso 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
07/11/2009 herrumbre [es] הגייה herrumbre 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
07/11/2009 herreriano [es] הגייה herreriano 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
07/11/2009 herrumbrar [es] הגייה herrumbrar 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/11/2009 fatalidad [es] הגייה fatalidad 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/11/2009 opulento [es] הגייה opulento 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר