פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
15/04/2011 kontaktoplysninger [da] הגייה kontaktoplysninger 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
15/04/2011 Kontakte [da] הגייה Kontakte 0 הצבעות
15/04/2011 kommunes [da] הגייה kommunes 0 הצבעות
15/04/2011 kommunerne [da] הגייה kommunerne 0 הצבעות
15/04/2011 give [da] הגייה give 0 הצבעות
15/04/2011 Giver [da] הגייה Giver 0 הצבעות
15/04/2011 gratis [da] הגייה gratis 1 הצבעות
15/04/2011 Kommunen [da] הגייה Kommunen 0 הצבעות
15/04/2011 klik [da] הגייה klik 0 הצבעות
15/04/2011 hvornår [da] הגייה hvornår 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
15/04/2011 hurtigst [da] הגייה hurtigst 0 הצבעות
15/04/2011 hjælpen [da] הגייה hjælpen 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
15/04/2011 hjælp [da] הגייה hjælp 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
15/04/2011 hjemmeside [da] הגייה hjemmeside 0 הצבעות
15/04/2011 hjemmepleje [da] הגייה hjemmepleje 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
15/04/2011 herrens [da] הגייה herrens 0 הצבעות
15/04/2011 herfor [da] הגייה herfor 0 הצבעות
15/04/2011 Herefter [da] הגייה Herefter 0 הצבעות
15/04/2011 gøremål [da] הגייה gøremål 0 הצבעות
15/04/2011 gruppeleder [da] הגייה gruppeleder 0 הצבעות
15/04/2011 gammeldags [da] הגייה gammeldags 0 הצבעות
15/04/2011 førtidspensionist [da] הגייה førtidspensionist 0 הצבעות
15/04/2011 forsinker [da] הגייה forsinker 0 הצבעות
15/04/2011 forløb [da] הגייה forløb 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
15/04/2011 ENS [da] הגייה ENS 1 הצבעות
15/04/2011 dåd [da] הגייה dåd 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
15/04/2011 dyd [da] הגייה dyd 0 הצבעות
15/04/2011 derved [da] הגייה derved 0 הצבעות
15/04/2011 derfor [da] הגייה derfor 1 הצבעות
15/04/2011 brug [da] הגייה brug 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר