פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
27/01/2016 les hauteurs [fr] הגייה les hauteurs 0 הצבעות
27/01/2016 hauteurs [fr] הגייה hauteurs 0 הצבעות
27/01/2016 des incas [fr] הגייה des incas 0 הצבעות
27/01/2016 le bruit court que [fr] הגייה le bruit court que 0 הצבעות
27/01/2016 à ras bord [fr] הגייה à ras bord 0 הצבעות
27/01/2016 le saut [fr] הגייה le saut 0 הצבעות
27/01/2016 hip-hop [fr] הגייה hip-hop 0 הצבעות
27/01/2016 œil globuleux [fr] הגייה œil globuleux 0 הצבעות
28/05/2015 Tamil [fr] הגייה Tamil 0 הצבעות
28/05/2015 c’est mon Jules [fr] הגייה c’est mon Jules 0 הצבעות
28/05/2015 à force de coups [fr] הגייה à force de coups 0 הצבעות
28/05/2015 Pierre Valdès [fr] הגייה Pierre Valdès 0 הצבעות
28/05/2015 chandelier [fr] הגייה chandelier 0 הצבעות
19/05/2015 Innsbruck [fr] הגייה Innsbruck 0 הצבעות
19/05/2015 omettre délibérément [fr] הגייה omettre délibérément 0 הצבעות
19/05/2015 diffèrent de ceux-là [fr] הגייה diffèrent de ceux-là 0 הצבעות
19/05/2015 écritures de type logographique [fr] הגייה écritures de type logographique 0 הצבעות
19/05/2015 relation transitive [fr] הגייה relation transitive 0 הצבעות
19/05/2015 congruences sur les entiers [fr] הגייה congruences sur les entiers 0 הצבעות
19/05/2015 maximum admissible [fr] הגייה maximum admissible 0 הצבעות
19/05/2015 confirmation du mail [fr] הגייה confirmation du mail 0 הצבעות
19/05/2015 selon les pays [fr] הגייה selon les pays 0 הצבעות
19/05/2015 positions successives [fr] הגייה positions successives 0 הצבעות
19/05/2015 ingénierie [fr] הגייה ingénierie 0 הצבעות
19/05/2015 crépinette [fr] הגייה crépinette 0 הצבעות
19/05/2015 Charlotte Delbo [fr] הגייה Charlotte Delbo 0 הצבעות
19/05/2015 discussions hautes en couleur [fr] הגייה discussions hautes en couleur 0 הצבעות
19/05/2015 au particulier comme au professionnel [fr] הגייה au particulier comme au professionnel 0 הצבעות
19/05/2015 annuaires imprimés [fr] הגייה annuaires imprimés 0 הצבעות
19/05/2015 regretter par la suite [fr] הגייה regretter par la suite 0 הצבעות